Nierkankerbehandeling

De behandeling van nierkanker is afhankelijk van het stadium waarin u zit. We behandelen met als doel te genezen. Of als genezing niet meer mogelijk, behandelen we om de ziekte zo veel mogelijk te remmen en/of de klachten te verminderen. Wij werken bij de nierkankerbehandeling nauw samen met Isala, zodat u hoge kwaliteit van zorg krijgt die het beste past bij uw persoonlijke situatie.

Nierkankerbehandeling in Gelre dat is:

  • Een weloverwogen behandeladvies op maat: uw leeftijd, conditie en wensen spelen mee bij de keuze voor de meest geschikte behandeling. Dit behandeltraject is afgestemd met Isala en vastgelegd in een gezamenlijk zorgpad voor nierkanker.
  • Korte toegangstijden en vlotte planning zodat u snelt weet waar u aan toe bent.
  • Een ervaren, betrokken en ambitieus behandelteam in Gelre en Isala met aantoonbare expertise in de behandeling van verschillende vormen van nierkanker. Een team dat gaat voor optimale nierkankerzorg.
  • Wekelijks multidisciplinair overleg (MDO) tussen professionals uit Gelre en Isala, waaraan urologen, oncologen, radiotherapeuten, radiologen, nucleair geneeskundigen, pathologen, gespecialiseerd verpleegkundigen en tumorwerkgroep-coördinatoren deelnemen. 
  • Aandacht voor het behoud van de nierfunctie: niersparend opereren als dat mogelijk is.
  • Aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van nierkanker.
  • Een betrouwbaar zorgpad dat voldoet aan de kwaliteitsnormen van Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) en de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO).

Behandeling

Bij een kleine niertumor zijn er vele behandelingen mogelijk, zoals actief volgen, percutane ablatie (RFA of MWA) of gedeeltelijke nierverwijdering (Robot geassisteerde Partiële Nefrectomie). Bij een grote of centraal in de nier gelegen tumor is meestal een radicale behandeling nodig.

U krijgt vooraf voorlichting over de voor- en nadelen van de verschillende behandelingen die voor u mogelijk zijn. Daarna kunt u samen met de uroloog besluiten welke behandeling voor u het beste is. 

Actief volgen van kleine niertumoren
Dit is het met beeldvorming nauwlettend volgen van een tumor die kleiner is dan 4 cm en gebeurt bij de eigen uroloog. Bij groei van de tumor zal de uroloog u alsnog een behandeling aanbieden. Het is goed om te weten dat dit veilig kan. De kans op snelle tumorgroei en uitzaaiingen op korte termijn bij deze kleine tumoren is namelijk zeer klein is.

Radio Frequente Ablatie (RFA) of Micro Wave Ablatie (MWA)
RFA en MWA zijn technieken waarbij de niertumor met een naald wordt weggebrand. Deze behandelingen voert dr. Meijer, een ervaren oncologisch interventieradioloog, met zijn team in Isala uit.

Robot geassisteerde Partiële Nefrectomie
Bij deze robot geassisteerde operatie wordt alleen de tumor uit de nier verwijderd. Met de Robot techniek en het 10 keer vergrootte 3-D beeld kan de niertumor secuur worden verwijderd, terwijl het gezonde nierweefsel zoveel mogelijk gespaard blijft. Deze ingreep vindt plaats in Isala en wordt uitgevoerd door dr. De Haan en dr. Te Slaa, urologen bij Isala en dr. Bochove, uroloog bij Gelre. Zij doen de operatie met behulp van de daVinci Robot en een ervaren operatieteam. Robot nieroperaties worden al sinds 2011 in Isala uitgevoerd.

Kijkoperatie (laparoscopische nefrectomie)
Bij een grote of centraal in de nier gelegen tumor wordt de hele nier operatief verwijderd met een kijkoperatie (laparoscopische nefrectomie). Deze kijkoperatie vindt plaats in Gelre. Dr. Arnolds, dr. Bochove, urologen bij Gelre en dr Albersen, uroloog bij Isala voeren de ingreep uit samen met een ervaren operatieteam. In de meeste gevallen is herstel na een kijkoperatie voor nierkanker vlot en kunnen patiënten na 2-3 dagen al met ontslag naar huis. Een enkele keer is het niet mogelijk om de nier met een kijkoperatie te verwijderen en zal de nier verwijderd worden middels een open operatie.

Immunotherapie/chemotherapie
Het doel van immonotherapie/chemotherapie is het versterken van de afweer van het lichaam (het immuunsysteem). Behandeling is er meestal op gericht om het aantal uitzaaiingen te laten afnemen.

Uitzaaiingen, en nu?

Bij uitgezaaide niertumoren is genezing via één van de bovengenoemde behandelingen niet mogelijk. In deze fase zijn de oncologen bij Isala uw hoofdbehandelaar. De oncoloog bespreekt met u of systemische behandeling mogelijk en nodig is. Bij sommige patiënten wordt ervoor gekozen om niet direct te starten met systemische behandeling, aangezien nierkanker soms heel langzaam groeit. Bij patiënten met een beperkt aantal uitzaaiingen (“oligometastatische ziekte”) kan in het MDO besloten worden om een uitzaaiing operatief te verwijderen of gericht te bestralen. Is er sprake van meerdere uitzaaiingen die groeien, dan starten de oncologen met systemische behandeling. Het doel van deze behandeling is het remmen van kankercellen in het hele lichaam, maar in dit stadium kan de kanker niet genezen.

Er zijn veel studies en ontwikkelingen op dit gebied. De middelen die het meest effectief zijn bij nierkanker zijn angiogenese-remmers en immunotherapie. Angiogenese-remmers (zoals Sunitinib, Pazopanib, Sorafenib) zijn medicijnen die door het remmen van groei van bloedvaten ook de tumorgroei kunnen onderdrukken. Immunotherapie is erop gericht het afweersysteem te activeren, zodat het tegen kankercellen in de aanval gaat. Immunotherapie met check point inhibitors (zoals Nivolumab en Ipililumab) is gecentraliseerd en gebeurd door de oncologen in Isala: dr. Tascilar, dr. de Groot en dr. Fiebrich-Westra. In het MDO bespreken de professionals of patiënten in aanmerking komen voor trials waarin patiënten nieuwe (combinaties) van middelen kunnen krijgen.

Begeleiding en aandacht

Oncologie verpleegkundigen bij Gelre en regieverpleegkundigen bij Isala zijn gespecialiseerde verpleegkundigen. Zij vervullen een belangrijke rol en zijn een laagdrempelig aanspreekpunt. U kunt bij deze verpleegkundigen terecht voor extra informatie, maar ook voor aandacht voor uw psychosociale behoeften en/of die van uw partner en familie.

Tumorwerkgroepcoördinatoren en casemanagers coördineren de diverse onderzoeken en afspraken op verschillende afdelingen in de twee ziekenhuizen. Omdat de diagnose kanker veel onzekerheid en spanning met zich mee brengt, proberen we het zorgpad van afspraken, onderzoeken, uitslagen en behandeling zo vlot mogelijk voor u te laten verlopen.

Innovatief onderzoek

Heeft u een geopereerde niertumor met ongunstige kenmerken, dan is het mogelijk om deel te nemen aan een studie (Checkmate 209-914) met immuuntherapie. Doel is de terugkeerkans van de niertumor te verkleinen. In deze studie wordt via loting bepaald of een patient immuuntherapie krijgt of een placebo. In het Multidisciplinair Overleg (MDO) bepalen we of deelname aan deze studie mogelijk is. Als u aan deze studie wilt deelnemen of meer informatie hierover wilt ontvangen, kunnen wij een afspraak voor u plannen bij een van de oncologen in Isala.

Kwaliteit en inhoudelijke expertise

De oncologen en urologen van Isala en Gelre zijn lid van de Werkgroep Immunotherapie Nederland voor Oncologie (WIN-O). Daarnaast participeert dr. Bochove, uroloog bij Gelre, in de werkgroep oncologische urologie (WOU), in de subgroep niercelcarcinoom van de Nederlandse Vereniging van Urologie (NVU) en in de landelijke richtlijncommissie voor herziening van de richtlijn niercelcarcinoom.

Voor nog betere kwaliteit van zorg willen wij in aanvulling op het aanleveren van gegevens voor de landelijke nierkanker database, ook participeren aan uitgebreidere registratie van relevante gegevens in een beveiligde database. Dit is bedoeld om de uitkomsten van zorg en diverse behandelingen nauwlettend te volgen, complicaties te registreren en door meer transparantie verdere verbetering van nierkankerzorg na te streven. Dit gebeurt in samenwerking met enkele andere ziekenhuizen in Nederland.

Regionaal Oncologisch Netwerk (RON)

Gelre ziekenhuizen en Isala werken sinds 2016 al samen op het gebied van oncologische chirurgie. Vanaf 2017 maakt de behandeling van urologische tumoren, waaronder nierkanker, deel uit van deze samenwerking. De gecentraliseerde verdeling van diverse behandelingen maakt dat gespecialiseerde artsen en teams complexe operaties vaker uitvoeren. Hiermee streven we naar hoge kwaliteit. Gedegen voorbereiding en nazorg zijn ook belangrijk. Het doel is dat elke patiënt de beste zorg krijgt.

Lacroscopische operatie

Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke ervaring te geven.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren en gebruik te maken van de verschillende functies op de website.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor u een betere gebruikerservaring krijgt.
Online surfgedrag/reclamecookies
Deze cookies worden enkel ingezet voor het kunnen afspelen van YouTubevideo's via onze website. Er worden dus geen gegevens verzameld voor reclamedoeleinden.

Meer weten