Epley-manoeuvre | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Epley-manoeuvre

Bent u plotseling flink duizelig bij bepaalde bewegingen? Bijvoorbeeld wanneer u gaat liggen en dan weer overeind komt. Dan heeft u misschien BPPD: kortdurende bewegingsafhankelijke duizeligheid. De oorzaak zijn ‘oorsteentjes’ in een deel van uw binnenoor waar ze niet horen te zitten. Ze verstoren uw evenwichtsorgaan dat in uw binnenoor zit. BPPD gaat vaak vanzelf over, maar dit kan soms lang duren. Gelukkig is het goed te behandelen met een (canalith) repositiemanoeuvre. kunnen dan niet meer leiden tot duizeligheid.

Hoe verloopt een Repositiemanoeuvre?

  • De behandeling bestaat uit het verplaatsen van de oorsteentjes naar een minder gevoelig deel van het binnenoor. Dit wordt Canalith Repositioning Manoeuvre (CRM) genoemd. Hier bestaan verschillende varianten van (bijv. de Epley Manoeuvre), afhankelijk van waar de oorsteentjes zweven.
  • De laborant brengt u in verschillende posities op een onderzoeksbank.
  • Er worden enkele opeenvolgende bewegingen met uw hoofd gemaakt, waarbij iedere positie 60-120 seconden wordt aangehouden. U kunt hierbij weer wat duizelig worden.
  • De behandeling duurt ongeveer 15-30 minuten
  • In veruit de meeste gevallen is de behandeling effectief. Soms is het nodig dat we de manoeuvre herhalen.

Wat merkt u na de Repositiemanoeuvre?

  • Na de behandeling gaat u eerst even rustig zitten. Vooral de eerste minuten is er een kans dat de ‘oorsteentjes’ weer verschuiven en u duizelig wordt.
  • U kunt na de behandeling niet altijd zelf naar huis rijden. Zorg ervoor dat iemand u naar huis kan brengen.
Complementary Content
${loading}
Scroll