Onze STZ-status | Gelre ziekenhuizen
alert
Corona

Ons laatste corona-nieuws en de meest gestelde vragen en antwoorden: klik hier

Zorg beter voor elkaar

Onze STZ-status

Gelre ziekenhuizen heeft een STZ-status. STZ staat voor Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen. 27 ziekenhuizen in Nederland hebben deze status en werken samen aan betere patiëntenzorg.

STZ-ziekenhuizen onderscheiden zich door steeds de voorhoede positie te kiezen met patiëntgericht wetenschappelijk onderzoek, topklinische zorg en opleidingen. Daarnaast richten zij zich op de kernthema’s ‘Innovatie’ en ‘24/7 topklinische en complexe acute zorg’.

Binnen Gelre ziekenhuizen hebben we vijf topklinische zorgfuncties die door de STZ zijn erkend. Topklinisch houdt in dat het gaat om zorgfuncties voor complexe aandoeningen, waarbij hoogwaardige patiëntenzorg is verweven met wetenschappelijk onderzoek, kennisuitwisseling, opleidingsmogelijkheden en regelmatig contact met patiëntenorganisaties.

Hoogleraren

Bij ons ziekenhuis werken ook artsen die benoemd zijn tot hoogleraar.

Hoogleraar Chirurgische oncologie: prof. dr. Klinkenbijl

Sinds 2012 is chirurg Klinkenbijl hoogleraar Chirurgische oncologie aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam. Zijn aandachtsgebieden zijn oesofagus-maag chirurgie en mamma oncologie. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor GIOCA, het gastro-intestinaal oncologisch centrum Amsterdam (AMC). “ Maar de grote periferie trok toch meer, en heb nu het beste uit twee werelden, namelijk een geweldige vakgroep chirurgie bij Gelre en een onderwijstaak en promovendi aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).”, aldus Klinkenbijl.

Bijzonder hoogleraar KNO, ziekte van Ménière: prof. dr. Bruintjes

KNO-arts Bruintjes is sinds 1 augustus 2020  bijzonder hoogleraar KNO, in het bijzonder voor de ziekte van Ménière. Hij is niet alleen werkzaam bij Gelre ziekenhuizen, maar ook bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Bruintjes wil als hoogleraar voor het LUMC onderzoeken wat de precieze oorzaak is van de ziekte van Ménière (draaiduizelingen, oorsuizen en slechthorendheid) en ook ander onderzoek doen naar duizeligheid. Niet alleen om de diagnostiek te verbeteren, maar ook om de huidige behandelingen te verbeteren en nieuwe behandelopties te ontwikkelen. Naast zijn onderzoeksprogramma wil Tjasse als hoogleraar ook bijdragen aan meer aandacht voor duizeligheid in het medisch onderwijs, onder andere door les te geven aan studenten Geneeskunde.

Deze leerstoel is ingesteld door de Stichting Het Heinsius-Houbolt Fonds.

Complementary Content
${loading}
Scroll