Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg? | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg?

Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u net geweest? Aan een consult bij de arts, onderzoek of behandeling zijn kosten verbonden. Meestal worden die vergoed door uw verzekering. Maar soms ook niet. Check altijd deze zes belangrijke vragen om te bepalen of uw zorg wordt vergoed.

Vergoeding door de zorgverzekeraar

De meeste ziekenhuiszorg wordt volledig of gedeeltelijk vergoed uit uw basisverzekering. Sommige behandelingen vallen onder een aanvullende verzekering, of worden helemaal niet vergoed. Kijk hiervoor op de website van uw zorgverzekeraar, of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Gelre ziekenhuizen heeft in 2022 en in 2023 met alle zorgverzekeraars een overeenkomst voor zorg in de basisverzekering, behalve met Gewoon ZEKUR en Aevitae Natura Select. Lees hier meer over gecontracteerde verzekeraars. Via deze pagina houden we u ook op de hoogte over de contractering van 2024.

Kosten van uw behandeling

De totale kosten van uw behandeling zijn meestal pas na afloop van de behandeling bekend. Eerst moet duidelijk zijn wat er aan de hand is (diagnose) en welke zorg u nodig heeft. Hiervoor is een eerste afspraak in het ziekenhuis nodig en eventueel vervolgonderzoek om de diagnose vast te stellen. Voor een prijsindicatie kunt u vervolgens contact opnemen met de patiëntenadministratie via e-mail: nota@gelre.nl. Of u belt op: maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur en op woensdag en vrijdag van 8.30 - 12.30 uur, tel: 055  581 10 74. Hier leest u meer over uw zorgnota van Gelre ziekenhuizen.

Wijziging bekostiging GGZ zorg

Vanaf 1 januari 2022 is een belangrijke wijziging in de bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) doorgevoerd, namelijk het Zorgprestatiemodel.

Er verandert daarmee niks aan de zorg die u geleverd krijgt, maar wel aan de manier waarop deze in rekening gebracht wordt. In de praktijk betekent dit dat GGZ behandelingen niet meer als traject worden afgerekend, maar als losse zorgprestaties. Nota’s worden daardoor overzichtelijker, begrijpelijker en makkelijker te controleren. Bij het declareren van deze losse zorgprestaties maakt Gelre ziekenhuizen gebruik van gestandaardiseerde consult tijden.

Het Zorgprestatiemodel is niet van toepassing op de jeugd-ggz (tot 18 jaar).

Eigen risico

De invoering van het zorgprestatiemodel kan gevolgen hebben voor het eigen risico. Het kan voorkomen dat u eenmalig dubbel eigen risico betaalt: voor de ontvangen zorg over 2021 en voor de zorg die u begin 2022 ontvangt. Informatie hierover kan opgevraagd worden bij uw zorgverzekeraar.

Meer informatie over het Zorgprestatiemodel vindt u op de website van het Zorgprestatiemodel.

Verwijsbrief voor niet-spoedeisende hulp

Wilt u dat uw zorgverzekeraar de ziekenhuiszorg vergoedt? Dan heeft u een geldige verwijzing van bijvoorbeeld uw huisarts nodig. Het kan zijn dat u de behandeling zelf moet betalen of dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijsbrief heeft. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Heeft u meerdere klachten? Dan heeft u voor al deze klachten een verwijsbrief nodig. Een verwijsbrief is een jaar geldig. Voor spoedeisende hulp heeft u geen verwijzing nodig.

Niet-verzekerde zorg

Bij Gelre kunt u ook terecht voor niet-verzekerde zorg. Dit is zorg die niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering maar vaak ook niet (volledig) vanuit uw aanvullende zorgverzekering. Dit geldt bijvoorbeeld voor zorg zonder medische noodzaak, zoals cosmetische chirurgie. Meer informatie vindt u op deze pagina over niet-verzekerde zorg.

Passantentarieven

Als u een behandeling wilt ondergaan maar niet verzekerd bent, betaalt u zelf voor uw behandeling volgens onze passantentarieven 

Verplicht eigen risico: € 385

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dit betekent dat u per jaar de eerste € 385 van uw zorgkosten uit het basispakket zelf betaalt. De overheid heeft deze bedragen bepaald. Op de website van de overheid leest u welke zorg wel en welke niet onder uw eigen risico valt. als u eigen risico van uw zorgverzekering moet betalen over een ander jaar dan u verwachtte, leest u meer op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Meer weten?

Meer informatie vindt u bij de veel gestelde vragen over zorgkosten.

Complementary Content
${loading}
Scroll