Telefonisch consult | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Telefonisch consult

Sinds 1 januari 2018 zijn de declaratieregels rondom telefonische consulten in de medisch specialistische zorg veranderd. Een telefonisch consult wordt nu beschouwd als een fysiek polibezoek.

Als de zorg het toelaat, kunnen specialist en patiënt (een deel van) de behandeling telefonisch afhandelen. Het telefonisch consult voorkomt daarmee dat u op de polikliniek moet komen als dat niet nodig is. Een principe waar het Gelre ziekenhuizen volledig achter staat. De medisch specialist beoordeelt of het in uw situatie mogelijk is om een consult telefonisch in te plannen.

Eigen risico

Vanaf 1 januari 2018 is de regelgeving rondom declaratie van telefonische consulten veranderd. Het telefonisch consult wordt, als het inhoudelijk te vergelijken is met een bezoek, nu ook beschouwd als een fysiek polikliniekbezoek. Een telefonisch consult dat voldoet aan de gestelde voorwaarden, zal dus ook op uw nota komen te staan en is bij de verzekeraar te declareren. Dat kan, afhankelijk van de overige zorg die u heeft ontvangen, wel gevolgen hebben voor uw eigen risico.

Vaak gestelde vragen over belconsulten

Een belconsult is een afspraak tussen een zorgverlener en een patiënt dat telefonisch plaatsvindt en een fysiek polikliniekbezoek vervangt. Het belconsult kan zowel een eerste polikliniekbezoek (als u een nieuwe patiënt bent) als een herhaalbezoek aan uw zorgverlener vervangen.

Uw zorgverlener bepaalt of uw afspraak geschikt is om telefonisch plaats te laten vinden. Uiteraard kunt u ook samen beslissen dat u liever fysiek op de polikliniek komt.


Een belconsult vervangt een fysiek polikliniekbezoek. Voor een belconsult wordt daarom hetzelfde bedrag in rekening gebracht als voor het fysieke polikliniekbezoek. Dit geldt ook voor een schriftelijk consult en een videoconsult (ook wel een screen-to-screen consult genoemd).

Nee, dit hoeft geen declarabel belconsult te zijn. Een belconsult moet aan specifieke voorwaarden voldoen. Belt u bijvoorbeeld om een afspraak te maken, dan wordt dit niet als belconsult gezien aangezien het telefonisch contact niet ter vervanging is van een fysiek polikliniekbezoek.

Een belconsult wordt in rekening gebracht, gecombineerd met eventuele andere zorg die u voor dezelfde zorgvraag heeft ontvangen. Deze kosten komen ten laste van uw eigen risico.


Complementary Content
${loading}
Scroll