Telefonisch consult | Gelre ziekenhuizen
alert
Corona

Ons laatste corona-nieuws en de meest gestelde vragen en antwoorden: klik hier

Zorg beter voor elkaar

Telefonisch consult

Sinds 1 januari 2018 zijn de declaratieregels rondom telefonische consulten in de medisch specialistische zorg veranderd. Een telefonisch consult wordt nu beschouwd als een fysiek polibezoek.

Als de zorg het toelaat, kunnen specialist en patiënt een deel van de behandeling telefonisch afhandelen. Het telefonisch consult voorkomt daarmee dat u op de polikliniek moet komen als dat niet nodig is. Een principe waar het Gelre ziekenhuizen volledig achter staat. De medisch specialist beoordeelt of het in uw situatie mogelijk is om een consult telefonisch in te plannen.

Eigen risico

Vanaf 1 januari 2018 is de regelgeving rondom declaratie van telefonische consulten veranderd. Het telefonisch consult wordt, als het inhoudelijk te vergelijken is met een herhaalbezoek, nu ook beschouwd als een fysiek herhaal-polikliniekbezoek. Een telefonisch consult dat voldoet aan de gestelde voorwaarden, zal dus ook op uw nota komen te staan en is bij de verzekeraar te declareren. Dat kan, afhankelijk van de overige zorg die u heeft ontvangen, wel gevolgen hebben voor uw eigen risico.

Vaak gestelde vragen over belconsulten

Een belconsult is een telefonisch consult tussen een zorgverlener en een patiënt, en vervangt een fysiek herhaalbezoek aan onze poliklinieken. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben afgesproken dat per 1 januari 2018 het belconsult ‘gewoon’ vergoed kan worden via uw zorgverzekering.

U maakt met uw behandelaar samen een afspraak over voortzetting van uw behandeling via een belconsult. Het kan zijn dat het periodiek nog steeds nodig is om de arts te bezoeken op de polikliniek. Voordat een belconsult kan plaatsvinden, hebt u uw specialist of andere zorgverlener altijd een keer persoonlijk ontmoet tijdens een polikliniekbezoek.


Voor iedere zorgvraag is en blijft het belangrijk dat er eerst een face-to-face contact is met uw arts of zorgverlener. Bij herhaal-polibezoeken kan het bezoek worden vervangen door een belconsult. Uiteraard is het aan uw arts om te beoordelen of het vanuit medisch oogpunt verantwoord is om een fysiek herhaalbezoek aan onze poli te vervangen door een belconsult.


Nee, omdat per 1 januari 2018 de belconsulten aan nadrukkelijke voorwaarden moeten voldoen, zal niet elk telefonisch contact een belconsult zijn. Een ‘gewoon’ telefoontje om een afspraak te maken of een informatieverzoek, is niet hetzelfde als een belconsult. Een belconsult kan alleen geregistreerd worden als dit een herhaal-polikliniekbezoek vervangt.

Het kan zijn dat een belconsult gevolgen heeft voor het aanspreken van uw eigen risico. Dit is afhankelijk van de overige zorg die u ontvangen heeft, en betrekking heeft op het eigen risico van hetzelfde jaar.

Complementary Content
${loading}
Scroll