Zorg verplaatsen, samen met de regio | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Zorg verplaatsen, samen met de regio

In 2025 wordt 15% van onze zorg niet meer in het ziekenhuis geleverd maar in de regio. Wel zo prettig voor patiënten, om gewoon in de buurt naar hun zorgverlener te kunnen gaan. Bovendien verwachten we dat door de zorg dichter bij huis te brengen ook klachten kunnen worden voorkomen of eerder kunnen worden gesignaleerd.


Daarom gaan we de komende jaren - samen met onze partners - aan de slag met het verplaatsen van zorg. Samen met hen bekijken we waar en hoe onze kennis en kunde het best ingezet kan worden. Bijvoorbeeld op afstand meekijken met de huisarts om verwijzing te voorkomen. Of spreekuur houden in een wijkcentrum rondom een specifieke aandoening. Of het op afstand monitoren van zieke ouderen in een verpleeghuis. Hiervoor is intensieve samenwerking met andere zorgpartijen nodig.

Het is de uitdaging die samenwerking goed te organiseren. Een patiënt zou eigenlijk niet moeten merken dat er meerdere aanbieders bij zijn behandeling betrokken zijn. Daarom nemen we als Gelre de regie in het ontwikkelen van een regionaal digitaal platform. Daarnaast maken we afspraken met andere aanbieders in de regio. Wie heeft wanneer welke verantwoordelijkheid? Hoe gaan we om met overdracht van patiënten van de ene naar de andere aanbieder? Regie over de keten, noemen we dat.

Transmurale samenwerking

Om de zorg voor patiënten in de regio Apeldoorn en Zutphen te optimaliseren zijn er afspraken gemaakt met diverse ketenzorgpartners waar Gelre mee samenwerkt.

Complementary Content
${loading}
Scroll