Uw mening | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Uw mening

Wij stellen uw mening en feedback op onze zorg zeer op prijs. Er zijn verschillende manieren om deze kenbaar te maken, die vindt u op deze pagina. U kunt deelnemen aan ons patiëntenpanel, een compliment of suggestie insturen of uw onvrede of klacht met ons delen. Heeft u een medische vraag of opmerking? Neem hiervoor dan rechtstreeks contact op met uw behandelend arts via de polikliniek.

Patiëntenpanel 

Uw mening biedt ons waardevolle inzichten, waardoor we samen de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening nog beter kunnen maken. Via het patiëntenpanel willen wij u graag af en toe vragen stellen en uw mening over bepaalde thema’s horen. Bijvoorbeeld over de kwaliteit van zorg en de doorontwikkeling van onze nieuwe website met patiëntenportaal (inzage in uw eigen dossier). Lees meer en meld u aan!

Sinds 2020 neemt Gelre ziekenhuizen deel aan de PatiëntErvaringsMeting, die opgezet is door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) in samenwerking met bureau Expoints. Dit is een tevredenheidsmeting onder patiënten van Gelre ziekenhuizen. In totaal hebben in kwartaal 3 van dit jaar 12.134 patiënten meegedaan aan het onderzoek. De resultaten leest u hier

Complimenten

Op welke fronten doen we het goed en wilt u ons een compliment geven, zodat we weten dat we dit verder kunnen uitbouwen? Uw complimenten worden gedeeld met onze zorgverleners. Wilt u een compliment geven, vul dan ons complimentenformulier in.

Suggestie

Het kan ook zijn dat er zaken zijn die beter kunnen. Wij waarderen uw feedback zeer en ook hiermee gaan we graag aan de slag. Wilt u een suggestie ter verbetering meegeven? Klik dan hier.

Als u niet tevreden bent over de behandeling of verzorging, stimuleren wij u om dit met ons te delen. Met de inzichten die we hiermee opdoen kunnen we onze zorg ook veiliger maken en verbeteren. 

In gesprek

Het liefst hoort de betrokken zorgverlener of afdeling rechtstreeks van u wat er niet goed is gegaan. Op deze manier geeft u de zorgverlener de gelegenheid iets te herstellen of te verbeteren. Dit komt ook andere patiënten ten goede. Op elke afdeling kunt u het afdelingshoofd rechtstreeks benaderen.

Hulp buiten de afdeling

Kunt of wilt u niet rechtstreeks in gesprek met de betrokken zorgverlener(s) of afdeling of verliep uw gesprek met hen niet naar tevredenheid? Dan helpen wij u graag verder. U kunt dan bij een van onze gespecialiseerde medewerkers, waaronder de medewerker eerste klachtopvang, uw verhaal doen. Ook kunnen zij uw tips en ervaringen onder de aandacht brengen bij de verantwoordelijken die hierop actie kunnen ondernemen. Meer hierover leest u ook in de klachtenregeling.

De klachtenfunctionaris

Als dit niet voldoende is, kan de klachtenfunctionaris u verder helpen. De klachtenfunctionaris heeft een onpartijdige functie en rol binnen het ziekenhuis. Heeft u een klacht, dan luistert de klachtenfunctionaris graag naar uw ervaring(en) en kan:

  • U informeren over de mogelijkheden voor de behandeling van uw klacht in uw specifieke situatie;
  • Bemiddelen, zodat u antwoord krijgt op uw klacht of onvrede;
  • Een gesprek regelen met de betreffende medewerker om tot een oplossing te komen (en u vergezellen bij dit gesprek als u dat wenst);
  • U ondersteunen en/of adviseren bij het opschrijven van uw ervaringen (wanneer het noodzakelijk is dat een klachtencommissie hiernaar kijkt).

U kunt de gespecialiseerde medewerkers en de klachtenfunctionaris op verschillende manieren bereiken, lees verder. 

De klachtencommissie

Als dit niet voldoende is dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie. De klachtencommissie bestaat uit leden met diverse achtergronden (bijvoorbeeld artsen en verpleegkundigen). De voorzitter is jurist en niet in dienst van Gelre ziekenhuizen. De klachtencommissie onderzoekt uw klacht en geeft u de gelegenheid uw klacht mondeling of schriftelijk toe te lichten. Ook degene over wie u een klacht heeft ingediend wordt uitgenodigd door de klachtencommissie en gehoord. De commissie doet een uitspraak of uw klacht wel of niet gegrond is. U moet uw klacht schriftelijk bij de klachtencommissie indienen. Hier leest u hoe u dat doet

Complementary Content
${loading}
Scroll