Patiëntenpanel: laat uw stem horen! | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Patiëntenpanel: laat uw stem horen!


In Gelre ziekenhuizen werken we graag met én voor elkaar! Daarom hechten wij veel waarde aan de mening van onze patiënten en hebben wij een online patiëntenpanel. Uw mening biedt ons waardevolle inzichten, waardoor we samen de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening nog beter kunnen maken.

Via het patiëntenpanel willen wij u graag af en toe vragen stellen en uw mening over bepaalde thema’s horen. Bijvoorbeeld over de kwaliteit van zorg en de ontwikkeling van een nieuwe website met patiëntenportaal (inzage in uw eigen dossier).

Wat doet een panellid? 

Enkele keren per jaar nodigen wij u via e-mail uit om vragen te beantwoorden en uw mening over een bepaald onderwerp met ons te delen. Of we vragen u deel te nemen aan een bijeenkomst over een bepaald thema. U bent niet verplicht om aan elk onderzoek mee te doen. U bepaalt zelf aan welk onderzoek u wilt deelnemen. 

Privacy gewaarborgd 

De antwoorden en reacties die u via het panel verstrekt, verwerken wij anoniem. Uw persoonlijke gegevens worden op geen enkele wijze aan derden verstrekt. Uw privacy is volledig gewaarborgd.

Aanmelden patiëntenpanel

We stellen het zeer op prijs als u mee wilt doen. Door onderstaand formulier in te vullen, meldt u zich aan voor het Gelre patiëntenpanel. We vragen onderstaande gegevens om inzicht te krijgen in wie onze panelleden zijn. Daardoor kunnen we gerichtere vragen stellen aan onze panelleden. Meldt u zich af voor het patiëntenpanel? Dan verwijderen wij uw persoonsgegevens.

Met vriendelijke groet,

Ria Klein Koerkamp
Coördinator patiëntenpanel

This portlet is not configured, or the settings are incorrect. Use "Edit Shared Settings" to select an application, or contact your administrator for assistance.
Complementary Content
${loading}
Scroll