Disclaimer | Gelre ziekenhuizen
alert
Voorkom verspreiding infectieziekten

Welkom in Gelre. Help ons verspreiding van infectieziekten zoals griep en het coronavirus te voorkomen: klik hier

alert
Afspraak in Gelre Apeldoorn of Zutphen?

Dan meldt u zich aan met uw identiteitsbewijs bij de aanmeldzuil in de centrale hal. Lees meer en bekijk de film over aanmelden: klik hier

Zorg beter voor elkaar

Disclaimer

De website van Gelre ziekenhuizen wil patiënten, bezoekers, verwijzers en overige geïnteresseerden informatie bieden. Gelre ziekenhuizen heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de samenstelling van deze website. Desondanks accepteert Gelre ziekenhuizen geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de informatie, noch voor schade, overlast of ongemak dan wel andersoortige gevolgen die voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik van de informatie.

Aan de informatie die is opgeslagen in www.gelreziekenhuizen.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Wel stelt Gelre ziekenhuizen het op prijs als u vermeende onvolledigheden en/of onjuistheden meldt aan afdeling Communicatie via: communicatie@gelre.nl

Copyright

Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt zowel voor teksten als beeldmerken, logo’s, foto’s en illustraties. De informatie op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van Gelre ziekenhuizen worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Aanvragen hiervoor kunnen worden gericht aan: aan afdeling Communicatie via: communicatie@gelre.nl

Links

Op de website van Gelre ziekenhuizen is een aantal verwijzingen (links) opgenomen naar websites van derden. Deze links vallen buiten de controle van Gelre ziekenhuizen en het ziekenhuis kan dan ook nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van websites van derden.

Privacy

Alle door bezoeker c.q. gebruiker van de internetsite www.gelreziekenhuizen.nl aan de Gelre ziekenhuizen verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijk worden beschouwd en, tenzij expliciet kenbaar gemaakt, niet door Gelre ziekenhuizen bekend worden gemaakt aan derden, behoudens indien dit bij wet is vereist of door autoriteiten wordt verlangd.

Zie ook het privacystatement.

Verwijzing naar informatie en diensten

Derden kunnen verwijzingen opnemen naar de internetsite van Gelre ziekenhuizen. Gelre ziekenhuizen spreekt hierbij de wens uit dat zij gekend worden in de opname van een verwijzing. Het is echter niet toegestaan om informatie in welke vorm dan ook (tekst/foto/video/etc) van www.gelreziekenhuizen.nl in te passen in de eigen internetsite, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming van Gelre ziekenhuizen heeft.

Wijzigingen

Gelre ziekenhuizen behoudt zich het recht voor deze internetdisclaimer zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen worden direct na plaatsing op de internetsite www.gelreziekenhuizen.nl van kracht.

Colofon

Eindredactie: Afdeling Communicatie
Techniek: Funatic
Fotografie: Afd. Medische Fotografie
Gelre ziekenhuizen, KvK-nummer: 08083266

© Copyright Gelre ziekenhuizen 2020

Complementary Content
${loading}
Scroll