Gegevensbescherming | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Gegevensbescherming (privacy)

Gelre ziekenhuizen heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming, ook wel FG genoemd. De FG ziet er op toe dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens (privacy). Dit zijn alle gegevens die betrekking hebben op u of gegevens die te herleiden zijn naar u. Dit kunnen gewone persoonsgegevens zijn zoals uw naam, adres of BSN nummer, maar ook bijzondere gegevens zoals over uw gezondheid, behandeling en medicatie.

Bescherming van uw privacy

Gelre ziekenhuizen is verplicht om uw persoonsgegevens veilig te beheren. Dit betekent dat wij er voor zorgen dat alleen zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij uw actuele zorg of behandeling zoals uw behandelend arts en verpleegkundigen toegang tot uw gegevens hebben. Bij de veel gestelde vragen over rechten en plichten leest u meer over uw recht op privacy.

Het veilig omgaan met uw persoonsgegevens is een wettelijke verplichting vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat doet een functionaris voor de gegevensbescherming?

De taak van de FG is onder andere om te toetsen of het beleid, de afspraken en werkwijzen rondom persoonsgegevens inderdaad voldoen aan de wetgeving. De FG is de contactpersoon wanneer u vragen of opmerkingen heeft over hoe Gelre ziekenhuizen omgaat met uw persoonsgegevens. Dit kunt u doen door het invullen van ons contactformulier.

Privacyreglement patiënten

Voor uitgebreide informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens downloadt u hier het Privacyreglement patiënten.

Complementary Content
${loading}
Scroll