Vaak gestelde vragen over zorgkosten | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Vaak gestelde vragen over zorgkosten

Of u nu vaak met ziekenhuiszorg te maken heeft of niet, de vergoeding van zorgkosten kan best ingewikkeld zijn. We hebben de vaak gestelde vragen voor u op een rij gezet. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neemt u dan contact op met onze Patiëntenadministratie via 055 581 10 74.

Lees hier de vaak gestelde vragen

Gelre ziekenhuizen heeft een contract met de meeste zorgverzekeraars. Op deze webpagina vindt u meer informatie hierover. Hebben wij geen contract met uw verzekeraar, dan moet u mogelijk een deel van de rekening zelf betalen. Kijk ook altijd eerst op de website van uw zorgverzekeraar of zij een contract afgesloten hebben met Gelre ziekenhuizen. Kijk daarnaast in uw polisvoorwaarden om te zien of de kosten van uw behandeling voor vergoeding in aanmerking komen. Komt u er niet helemaal uit? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.


Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. Maar u betaalt altijd een eigen risico. Welke verzekering u heeft afgesloten en bij welke verzekeraar, bepaalt hoeveel eigen risico u betaalt.

Niet aanvullend verzekerd
Heeft u zorg nodig die niet onder de basisverzekering valt en bent u niet aanvullend verzekerd? Dan kan het zijn dat u (een deel van) de rekening zelf moet betalen. Voor informatie over uw verzekering en de hoogte van uw eigen risico, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Behandeling valt buiten aanvullende verzekering
Sommige behandelingen vallen zowel buiten het basispakket als buiten de aanvullende verzekering. Deze behandelingen moet u volledig zelf betalen. Raadpleeg daarom altijd eerst uw zorgverzekeraar voordat u instemt met een ingreep of behandeling.

Verplicht eigen risico: € 385,-
De meeste zorg die het ziekenhuis verleent, valt onder de basisverzekering. Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar als u naar een ziekenhuis gaat dat een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Het ziekenhuis stuurt de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar verrekent na betaling van de ziekenhuisfactuur het eigen risico met u. Het eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Het verplichte eigen risico gaat in op de dag dat u 18 jaar wordt. Dit betekent dat u de eerste € 385,- aan zorgkosten die onder de basisverzekering vallen, zelf moet betalen. Naast dit verplichte eigen risico kan het zijn dat u ook een vrijwillig eigen risico betaalt. Dit heeft u dan zelf afgesproken met uw zorgverzekeraar. Het verplichte en vrijwillige eigen risico samen is maximaal € 885,-.

Spoedeisende hulp of huisartsenpost
Bezoekt u de spoedeisende hulp van een ziekenhuis? Dan vallen de kosten onder uw eigen risico. Is de rekening hoger dan uw eigen risico, dan krijgt u die extra kosten vergoed, ook als uw zorgverzekeraar geen contract met het ziekenhuis heeft. Is uw situatie niet levensbedreigend? Ga dan naar de huisarts of huisartsenpost. De kosten voor een bezoek aan de huisartsenpost vallen onder uw basisverzekering en hiervoor hoeft u geen eigen risico te betalen. Als het nodig is, verwijst de huisarts u naar het ziekenhuis. De huisartsenpost is ook ’s avonds, in het weekend en op feestdagen geopend.


Jaarlijks veranderen de contracten die zorgverzekeraars afsluiten met zorginstellingen. Dit kan gevolgen hebben voor de vergoeding van uw zorg in het ziekenhuis waar u altijd komt. Heeft een ziekenhuis geen contract met uw zorgverzekeraar of voor de polis van uw keuze, dan moet u mogelijk een deel van de zorgkosten zelf betalen.

Uitzonderingen hierop zijn de acute zorg, verloskundige zorg en zorg aan kinderen onder de 18 jaar. Deze kosten worden altijd vergoed. Informeer daarom altijd bij uw verzekeraar. Zij kunnen u het beste informeren over de inhoud van uw polis, of u een vrije keuze heeft voor zorgverleners en of de door uw gewenste zorg wordt vergoed bij de zorgverlener van uw keuze. Meer weten over bewust kiezen? Bekijk de website van Patiëntenfederatie Nederland.


Jaarlijks veranderen de contracten die zorgverzekeraars afsluiten met zorginstellingen. Dit kan gevolgen hebben voor de vergoeding van uw zorg in het ziekenhuis waar u altijd komt. Heeft een ziekenhuis geen contract met uw zorgverzekeraar of voor de polis van uw keuze, dan moet u mogelijk een deel van de zorgkosten zelf betalen.

Daarnaast kan het zo zijn dat u zelf uw zorgverzekering veranderd. Meer weten over het bewust kiezen van een zorgverzekering? Bekijk de website van Patiëntenfederatie Nederland. Ook uw eigen wijziging kan gevolgen hebben voor de vergoeding van uw zorg. Uw verzekeraar kan u het beste informeren over de inhoud van uw polis, of u een vrije keuze heeft voor zorgverleners en of de door u gewenste zorg wordt vergoed bij de zorgverlener van uw keuze.

Voor een aantal ziekenhuisbehandelingen gelden tarieven die door de overheid zijn vastgesteld. Het bedrag dat u voor een behandeling betaalt, is in elk ziekenhuis gelijk. Deze behandelingen worden ook wel behandelingen uit het A-segment genoemd.

Vrije segment
Wanneer de prijs van een behandeling in het ziekenhuis niet door de overheid is bepaald, valt deze behandeling onder het B-segment. Ziekenhuizen onderhandelen met uw zorgverzekeraars over de prijs van behandelingen uit dit segment. Daarom betaalt uw zorgverzekeraar bij ons soms minder of meer dan bij een ander ziekenhuis.

Passsantentarieven
Als Gelre ziekenhuizen geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan zal u (een deel van) de kosten zelf moeten betalen. Wij brengen dan het zogenaamde passantentarief in rekening. Neemt u onverzekerde zorg af? Dan geldt ook voor u het passantentarief.


De prijzen van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) kunnen wijzigen. U betaalt de prijs die geldt (of gaat gelden) in de periode waarin de DBC is gestart.

Voorbeeld
Op 7 februari 2019 kwam u voor het eerst in het ziekenhuis met een gezondheidsklacht. Op deze datum startte de DBC. Nadat de DBC gesloten is, maakt onze patiëntenadministratie uw factuur op. De administratie bekijkt welke prijsafspraken tussen Gelre ziekenhuizen en uw zorgverzekeraar golden of gaan gelden op 7 februari 2019. Zelfs wanneer u de factuur een jaar later ontvangt.


DBC staat voor Diagnose Behandelcombinatie.  In het kort is de DBC-systematiek een systeem waarmee zorginstellingen de geleverde zorg kunnen registreren, zodat deze uiteindelijk gedeclareerd kan worden bij de zorgverzekeraar of patiënt.

Een DBC omvat alle stappen die nodig zijn om bij een patiënt een bepaalde diagnose te stellen en deze vervolgens te behandelen, van het eerste polibezoek tot en met de laatste controle.

De specialist opent bij het eerste patiëntencontact een DBC. Dit eerste contact hoeft niet het contact met uw medisch specialist te zijn, maar u kunt ook eerst bloed laten prikken of een röntgenfoto laten maken. Dit contact zal dan de startdatum van uw DBC worden. Na afloop van dit traject stuurt het ziekenhuis één rekening naar de zorgverzekeraar of de patiënt om de geleverde zorg te declareren.

Het tarief per DBC is gebaseerd op een gemiddelde van de geleverde zorg en de gemiddelde kosten die voor een bepaalde behandeling gemaakt worden. Niet iedere scan, consult of verpleegdag wordt apart in rekening gebracht. Dit geeft de medische specialist de mogelijkheid om voor iedere patiënt een behandeling op maat te maken. Het kan dan ook voorkomen dat de rekening lager of juist hoger is dan de werkelijk gemaakte kosten.

Informatie over de rekening
Na afloop van een DBC stuurt het ziekenhuis de rekening naar de zorgverzekeraar of de patiënt. Wettelijk gezien kunnen ziekenhuizen maximaal 3 jaar na sluiting van de DBC de rekening indienen. Op de nota staat vermeld om welk specialisme het gaat, welke diagnose is gesteld en op welke periode de nota betrekking heeft.

In de meeste gevallen stuurt Gelre ziekenhuizen de declaratie rechtstreeks naar uw verzekeraar. De zorgverzekeraar controleert de declaratie en verwerkt deze. Wanneer dit klaar is, ziet u de zorgnota bij uw persoonlijke gegevens op de website van uw zorgverzekeraar staan. Heeft u nog geen persoonlijk online account bij uw zorgverzekeraar? Via de website van uw zorgverzekeraar kunt u dit aanvragen.

Indien uw behandeling niet door uw zorgverzekeraar vergoed wordt, ontvangt u de rekening van Gelre ziekenhuizen.

Overgestapt naar een andere zorgverzekeraar?

Het ziekenhuis stuurt de rekening voor ziekenhuiszorg naar de zorgverzekeraar waar u op de startdatum van de Diagnose Behandeling Combinatie verzekerd was. Die startdatum is dus bepalend voor de zorgverzekeraar die de rekening ontvangt.

Voorbeeld
U komt op 30 december 2018 bij de chirurg. Dit moment is de startdatum van het DBC. Op 1 januari stapt u over naar een andere zorgverzekeraar. Gelre ziekenhuizen stuurt de factuur van uw behandeling naar de verzekeraar waar u op 30 december verzekerd was.

Wanneer u de nota voor uw zorg ontvangt, hangt af van wanneer uw Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) wordt afgesloten. Hiervoor gelden landelijke regels:

 1. Als u als patiënt bij de polikliniek komt, krijgt u een poliklinische DBC. Deze staat 90 dagen open.
 2. Als de behandeling dan nog niet is afgerond, komt u in een vervolgtraject. U krijgt dan een poliklinische vervolg-DBC. Deze DBC staat dan 120 dagen open, tenzij er een klinische opname of operatie volgt in uw vervolgtraject.
 3. Wordt u opgenomen of geopereerd, dan sluit een DBC 42 dagen na afloop van de opname of de operatie. Dit geldt zowel voor reguliere patiënten als voor vervolgpatiënten. In specifieke gevallen gelden deze standaardregels niet. Bijvoorbeeld bij zorg die moeilijk in vaste termijnen is in te delen, zoals een zwangerschap. Ook bij zorg die in korte tijd erg intensief is, zijn er uitzonderingen. Denk aan dialyse of een oncologische therapie.

In de meeste gevallen stuurt Gelre ziekenhuizen de declaratie rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. De verzekeraar controleert de declaratie en verwerkt deze. Wanneer dit klaar is, ziet u de zorgnota in uw persoonlijke online omgeving ('mijn omgeving') op de website van uw zorgverzekering staan. Heeft u nog geen persoonlijk online account bij uw zorgverzekeraar? Via de website van uw zorgverzekeraar kunt u dit aanvragen.

U kunt uw zorgnota of het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar digitaal bekijken. Dit doet u via ‘mijn omgeving’ op de website van uw zorgverzekeraar.

In de zorgnota staat de volgende informatie:

 • de naam van het ziekenhuis
 • het specialisme
 • de consumentenomschrijving van de Diagnose Behandeling Combinatie(s)
 • de kosten
 • de begin- en einddatum van een DBC
 • de zorgactiviteiten

Het ziekenhuis declareert voor uw behandeling één of meerdere DBC’s. Dit is afhankelijk van de duur van uw behandeling. Het ziekenhuis verstuurt de declaratie naar uw zorgverzekeraa. Deze controleert en verwerkt de declaratie. Daarna ziet u de zorgnota in ‘mijn omgeving’ op de website van uw zorgverzekeraar staan.

Heeft u nog geen persoonlijke online account bij uw zorgverzekeraar? Via de website van uw zorgverzekeraar kunt u dit aanvragen.


Heeft u een nota rechtstreeks van Gelre ziekenhuizen ontvangen? Dan krijgt u deze zorgnota uitsluitend op papier toegestuurd.

Op de factuur staan verschillende codes. U ziet de DBC-declaratiecode, de AGB-code en de DBC-prestatiecode.

 • De DBC-declaratiecode vertelt welk zorgtraject u heeft ontvangen.
 • De AGB-code laat aan u, uw zorgverzekeraar en andere zorginstellingen zien dat u bij ons ziekenhuis behandeld bent.
 • De DBC-prestatiecode vertelt u welke diagnose en behandeling u kreeg. Daarnaast worden de behandelperiode en een omschrijving van het zorgproduct vermeld.

Facturen van DBC's die na 1 juni 2014 zijn gestart bevatten ook een omschrijving en de zorgactiviteiten die onderdeel uitmaken van de betreffende DBC.

Lees hier meer over de kosten voor een telefonisch consult.

Complementary Content
${loading}
Scroll