Zorgverzekering en vergoeding | Gelre ziekenhuizen
alert
Corona

Ons laatste corona-nieuws en de meest gestelde vragen en antwoorden: klik hier

Zorg beter voor elkaar

Zorgverzekering en vergoeding

Ziekenhuiszorg kan financiële gevolgen voor u hebben. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. U betaalt echter altijd een verplicht eigen risico. In 2021 is dat € 385.

Soms heeft u zorg nodig die niet onder de basisverzekering valt. Dan kan het zijn dat u (een deel van) de rekening zelf moet betalen. Heeft u een aanvullende verzekering? Deze vergoed soms (een deel van) deze kosten. In uw verzekeringspolis staat hoe dat bij u is geregeld. Ook als uw zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met het ziekenhuis, moet u mogelijk (een deel van) de kosten zelf betalen.

Contracten zorgverzekeraars 2020

Gelre ziekenhuizen heeft in 2020 met alle zorgverzekeraars een overeenkomst, behalve met Gewoon Zekur (zie hieronder). Bekijk hier het overzicht van de gecontracteerde zorgverzekeraars 2020. Wilt u er zeker van zijn dat uw zorgverzekeraar de zorg vergoedt die u nodig heeft? Informeer dan bij uw zorgverzekeraar.

Contracten zorgverzekeraars 2021

Gelre ziekenhuizen heeft in 2021 met alle zorgverzekeraars een overeenkomst, behalve met Gewoon Zekur (zie hieronder). Bekijk hier het overzicht van de gecontracteerde zorgverzekeraars 2021. Wilt u er zeker van zijn dat uw zorgverzekeraar de zorg vergoedt die u nodig heeft? Informeer dan bij uw zorgverzekeraar.

Gewoon Zekur (budget naturapolis)

Gelre ziekenhuizen heeft in 2020 en 2021 geen overeenkomst afgesloten voor de Gewoon ZEKUR-budgetpolis. Dit betekent dat als u deze polis heeft, niet alle planbare ziekenhuiszorg volledig wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, en dat u de behandeling mogelijk voor een deel of helemaal zelf moet betalen. Spoedzorg wordt altijd volledig vergoed. Wij raden patiënten met deze verzekering aan bij hun verzekeraar goed te informeren naar de voorwaarden en vergoeding van een behandeling bij Gelre ziekenhuizen.

Contracten zorgverzekeraars voorgaande jaren

Als u wilt weten met welke zorgverzekeraars wij in voorgaande jaren een contract hadden, vindt u hier de overzichten van 2019 en 2018.   

Verplicht eigen risico: € 385

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dit betekent dat u de eerste € 385 van uw zorgkosten uit het basispakket zelf betaalt. De overheid heeft deze bedragen bepaald. Op de website van de overheid leest u welke zorg wel en welke niet onder uw eigen risico valt.

Naast dit verplichte eigen risico kan het zijn dat u een hoger bedrag aan eigen risico betaalt. Dit heeft u dan zelf afgesproken met uw zorgverzekeraar. Het verplichte en vrijwillige eigen risico samen is maximaal € 885. De zorgverzekeraar verrekent het eigen risico met u.

Contracten met zorgverzekeraars

De meeste zorg die het ziekenhuis verleent, valt onder de basisverzekering. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze zorg als u naar een ziekenhuis gaat dat een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Het ziekenhuis stuurt de rekening dan rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Bekijk altijd goed wat de verzekeraar vergoed. Ook is het verstandig jaarlijks uw zorgpremie voor het komende jaar te bekijken. Meer informatie hierover vindt u op de website van de rijksoverheid

Bent u aanvullend verzekerd?

Sommige ziekenhuiszorg valt niet (helemaal) onder de basisverzekering. Dat betekent dat u (een deel van) de rekening zelf moet betalen. U kunt zich hiervoor aanvullend verzekeren. Of uw behandeling uit de aanvullende verzekering wordt vergoed, hangt af van de verzekeringsvoorwaarden. Lees daarom de overeenkomst met uw zorgverzekeraar goed door om te weten of u een beroep kunt doen op uw aanvullende verzekering.

Heeft u geen aanvullende verzekering? Dan moet u de kosten voor ziekenhuiszorg die niet onder de basisverzekering valt, volledig zelf betalen. Het ziekenhuis stuurt deze rekening rechtstreeks naar u toe.

Wat kost uw behandeling?

De totale kosten van uw behandeling zijn meestal pas na afloop van de behandeling bekend. Eerst moet duidelijk zijn wat er aan de hand is (diagnose) en welke zorg u nodig heeft. Hiervoor is een eerste afspraak in het ziekenhuis nodig en eventueel vervolgonderzoek om de diagnose vast te stellen. Voor een prijsindicatie kunt u vervolgens contact opnemen met de patiëntenadministratie via e-mail: nota@gelre.nl. Of u belt maandag t/m vrijdag 8.30 – 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur via tel: (055) 581 10 74. De prijzen die in rekening worden gebracht zijn de zogenaamde passantentarieven.

Niet-verzekerde zorg

Bij Gelre kunt u ook terecht voor niet-verzekerde zorg. Dit is zorg die niet vergoed wordt vanuit de basis zorgverzekering maar vaak ook niet (volledig) vanuit uw aanvullende zorgverzekering. Meer informatie vindt u op deze pagina over niet-verzekerde zorg.

Bent u niet verzekerd?

Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Bent u ondanks de wettelijke verplichting niet verzekerd? Dan riskeert u een boete van de overheid. Ook moet u, voordat u voor het eerst naar het ziekenhuis gaat, alsnog een basisverzekering afsluiten. Zonder deze verzekering moet u de volledige kosten van de behandeling zelf betalen. De kosten worden berekend op basis van de passantentarieven.

Geen medische noodzaak?

Zorg zonder een medische noodzaak, zoals cosmetische chirurgie, wordt nooit vergoed uit de basisverzekering. Deze zorg betaalt u dus zelf. U kunt het ziekenhuis vragen wat dit kost. Neemt u hiervoor contact op met de afdeling patiëntenadministratie op werkdagen van 08.30 – 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur via tel (055) 581 10 74 of mail naar onze patiëntenadministratie.

Complementary Content
${loading}
Scroll