Bezoek Valpreventiepoli – Behandelingen | Gelre ziekenhuizen | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Bezoek Valpreventiepoli

Vallen is een ernstig probleem voor ouderen. Een derde tot de helft van de ouderen valt minstens een keer per jaar, blijkt uit onderzoek. De kans dat u wat breekt of uzelf verwondt als u valt, is groot.

Dat idee maakt veel ouderen onzeker en angstig bij het doen van hun dagelijkse bezigheden. U gaat daardoor minder bewegen en misschien ook wel minder vaak de deur uit. Vallen, bijna vallen of slechter lopen is vaak een teken dat de gezondheid achteruitgaat. Op onze Valpreventiepoli onderzoeken we waarom u bent gevallen, steeds bijna valt of waarom u slechter bent gaan lopen. Als we weten wat de reden is, dan kunnen we u adviseren hoe u de kans op vallen verkleint en weer durft te bewegen.

Hoe verloopt een bezoek aan de Valpreventiepoli?

We maken voor iedereen een programma op maat. We gaan uit van uw eigen problemen. Er zijn wel enkele vaste onderdelen:

  • U krijgt een gesprek en een lichamelijk onderzoek door de geriater.
  • We brengen in kaart welke risico’s u loopt om te vallen en welke problemen er verder zijn. Dat doen we met vragen en testen. Vooraf vult u thuis 2 vragenlijsten in. De vragen gaan over ‘valangst’ en ‘veiligheid bij u thuis'.
  • We nemen bloed bij u af voor onderzoek.
  • U krijgt een ECG (hartfilmpje)

Soms krijgt u nog extra onderzoeken:

  • Röntgenonderzoek
  • Onderzoek door de neuroloog
  • Onderzoek door de (gespecialiseerde) fysiotherapeut

Mensen die onze Valpreventiepoli bezoeken ervaren dit soms als een lange vermoeiende dag. Het kan zijn dat u pas in de middag weer naar huis gaat. Trek makkelijke kleding aan, dit is prettiger voor uzelf tijdens de onderzoeken. Neem ook iemand mee die u goed kent om u te begeleiden. Wij zorgen voor koffie, thee en lunch.

De uitslag

De uitslag van alle onderzoeken en onze adviezen krijgt u tijdens een vervolgbezoek aan de polikliniek Geriatrie. Dit bezoek duurt ongeveer een half uur.

Complementary Content
${loading}
Scroll