Fonetogram – Onderzoeken | Gelre ziekenhuizen | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Fonetogram

Met een fonetogram onderzoeken we de mogelijkheden en grenzen van uw stem. Een computer legt gegevens vast over uw spreek- en zangstem. We meten bijvoorbeeld uw bereik (hoogte/laagte) en volume (hard/zacht). Het doel van het onderzoek is om bij stemklachten duidelijkheid te krijgen over de oorzaak en de behandelmogelijkheden.

Hoe verloopt het maken van een fonetogram?

  • Voorbereiding
    U krijgt een koptelefoon op uw oren en we plaatsen 2 microfoons voor u op tafel. De microfoons staan in verbinding met een computer.
  • Spreekstem
    Eerst meten we hoe hard en op welke toonhoogte u praat. We vragen u onder meer om op een voor u normale toonhoogte en normaal volume te tellen.
  • Zangstem
    Daarna volgt een analyse van uw zangstem. U hoort een toon en zingt die dan na. Daarbij gaat het niet om zuiver zingen. De microfoon neemt over welke tonen u zingt. We meten onder meer hoe hard en zacht u zingt en hoe hoog en laag uw bereik is. 


De uitslag

De uitslag zal met U worden besproken tijdens het gezamenlijke consult met de KNO-arts tijdens het stemspreekuur

Complementary Content
${loading}
Scroll