Stemproblemen – Aandoeningen | Gelre ziekenhuizen | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Stemproblemen

Als u praat, gaat er lucht uit uw longen langs de stembanden. Die gaan trillen en er ontstaat geluid. We gebruiken onze mond om verschillende klanken te maken. Voor veel mensen is praten de normaalste zaak van de wereld. Maar als praten u altijd veel energie kost, kan het zijn dat u een stemprobleem heeft.

Welke stemproblemen zijn er?

Er zijn verschillende soorten stemproblemen:

  • spanningsproblemen in het strottenhoofd. Als u veel spanning heeft in het strottenhoofd, knijpen de stembanden te veel. Dat zorgt voor een vervormd stemgeluid.
  • valse stembandspraak (dysfonie van de plica ventricularis). Naast de twee stembanden die u gebruikt om te praten, heeft ieder mens ook valse stembanden. Als u deze stembanden beweegt, zorgt dit voor een scherp en vermoeid geluid. De oorzaak hiervan kan zijn dat uw stembanden niet goed werken. Of dat u zich het praten op deze manier heeft aangeleerd.
  • paradoxe stembandbeweging: normaal gesproken gaan de stembanden uit elkaar staan tijdens het inademen. Maar bij paradoxe stembandbeweging komen ze juist bij elkaar. Dat zorgt ervoor dat u kortademig wordt. Als u daarbij ook last heeft van zure reflux (refluxlaryngitis), kunnen uw klachten erger worden.

Welke klachten veroorzaken stemproblemen?

Welke klachten u heeft, hangt af van het stemprobleem. Het is verstandig om langs te komen bij het Stemspreekuur als u:

  • vaak hees bent
  • moeite heeft met praten en het veel energie kost
  • het gevoel heeft dat er iets in uw keel blijft zitten (dit noemen we globusgevoel)
  • kortademig bent
  • een beroep heeft waarbij stembelasting essentieel is.

Onderzoeken

  • De stembanden en het strottenhoofd kunnen bekeken worden middels een zogenaamde flexibele laryngoscopie. Hierbij wordt met een dunne camera via uw neus gekeken naar de stembanden en het strottenhoofd. Via deze camera kan met flitslicht tevens gekeken worden naar het bewegingspatroon van uw stembanden.
  • De tweede methode waarbij het strottenhoofd en de stembanden goed in beeld gebracht worden is middels een zogenaamde starre stroboscopie waarbij met een optiek via uw mond gekeken wordt. Ook deze onderzoeksmethode kan gebruik maken van flitslicht.

Behandelingen

Afhankelijk van de bevindingen wordt een behandelplan voorgesteld. Dit kan zijn een kijkoperatie waarbij de afwijking van uw stemband wordt gehaald. Dit is meestal een ingreep in dagbehandeling waarbij U vaak na de ingreep stemrust krijgt. Worden er geen afwijkingen op uw stembanden gezien dan kan worden overwogen, na overleg met de logopediste om te starten met logopedie.

Complementary Content
${loading}
Scroll