Histamine-provocatietest | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Histamine-provocatietest

Met een histamine-provocatietest meten wij de gevoeligheid van uw luchtwegen. De medische term daarvoor is bronchiale hyperreactiviteit. Onze arts onderzoekt of uw luchtwegen al dan niet reageren op prikkels zoals parfum, baklucht, sigarettenrook, koude lucht, mist, enzovoorts. Om dat te testen, ademt u meerdere keren een prikkelende stof in: histamine. Deze stof is onschadelijk.

Hoe verloopt een histamine-provocatietest?

 • U ademt, via verneveling, in oplopende dosering een histamine oplossing in.
 • Na elke verneveling wordt gemeten hoe uw luchtwegen hierop reageren.
 • Gedurende dit onderzoek kunt u gaan hoesten, kortademig en/of benauwd worden.
 • Bij een bepaalde daling van uw longfunctie of bij heftige toename van klachten wordt de provocatie gestaakt en krijgt u luchtwegverwijdende medicatie.
 • Na het inwerken van deze medicatie wordt het herstel van uw longfunctie gemeten.
 • Na het onderzoek kunt u een lichte keelpijn, hoofdpijn, heesheid of prikkelhoest ervaren. Deze klachten zullen vanzelf overgaan.

Het gehele onderzoek duurt ongeveer 60 minuten.

Voorbereiding

 • In verband met het onderzoek moet u stoppen met het gebruiken van uw long- en anti allergie medicatie, zie het schema ‘Stoppen met medicatie’ dat u bij het maken van uw afspraak heeft meegekregen. Deze staat ook bij de te downloaden folder. Overige medicatie kunt u blijven gebruiken.
 • Het is verstandig om vanaf twee uur voor het onderzoek geen zware inspanning te verrichten en tien minuten voor aanvang aanwezig te zijn, zodat u rustig en ontspannen aan het onderzoek kan beginnen.
 • Belangrijk is dat u vanaf twee uur voor het afgesproken tijdstip niet rookt.
 • U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek.
 • Bent u momenteel bezig met een antibiotica- of prednisonkuur voor een luchtweginfectie? Neemt u dan contact met ons op.

Uitslag van het onderzoek

De uitslag van dit onderzoek krijgt u van uw behandelend arts in het ziekenhuis.

Complementary Content
${loading}
Scroll