Carpale tunnelsyndroom | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Behandeling van het carpale tunnelsyndroom

Het carpale tunnelsyndroom (CTS) is een beknelling van een zenuw in uw pols. Klachten kunnen zijn: een verdoofd gevoel, tintelingen en pijn in uw hand. Onze behandeling is gericht op het wegnemen van de druk op de zenuw. 

Hoe behandelen we het carpale tunnelsyndroom?

Een enkele keer gaan de klachten vanzelf voorbij en hoeven we u niet te behandelen. Ook fysiotherapie en spalkbehandeling kunnen uw klachten verminderen, maar meestal werkt dit niet. Als wij u behandelen zijn er 2 mogelijkheden: 

  • Onze neuroloog geeft u een injectie met Depo-medrol® in de pols. Het medicijn vermindert de zwelling die de zenuw beknelt. Daardoor nemen ook uw klachten af. Helpt de injectie slechts tijdelijk, dan opereren we u. 
  • We opereren u, waarbij we de zenuw uit de beklemming bevrijden. 


Hoe verloopt de operatie?

  • We maken een snee in de polsplooi van uw handpalm
  • Via de snee snijdt onze chirurg de dwarse polsband door
  • Vervolgens bevrijdt onze chirurg de zenuw uit de beklemming
  • Na het sluiten van de wond, krijgt u een balvormig verband

U krijgt een plaatselijke verdoving, indien nodig gaat u onder algehele narcose. De operatie duurt ongeveer 15 minuten. Een paar uur na de operatie kunt u weer naar huis. Ongeveer een week later vervangen we het ‘balverband’ voor een klein verband en verwijzen we u naar een handtherapeut. 

Meestal zijn de prikkelingen direct na de operatie al verdwenen. Als uw klachten al heel lang bestaan en u ook echte doofheid aan de vingertoppen ervaart, kan uw herstel veel langer (maanden) duren. 

Bekijk hieronder de voorlichtingsfilm over de operatieve ingreep bij het carpale tunnelsyndroom.


Welke chirurgen opereren mij?

U kunt geopereerd worden door een plastisch chirurg of orthopedisch chirurg.

De plastisch chirurgen die deze behandeling uitvoeren, zijn:

De orthopedisch chirurg die deze behandeling uitvoert is:

Sense studie

Met behulp van de Gelre subsidie die we in 2021 hebben ontvangen, is de maatschap plastische chirurgie in 2022 met een onderzoek (Randomzed Controlled Trial) gestart naar het beste hechtmateriaal bij carpale tunnel syndroom. We doen onderzoek naar welke soort hechting het minste kans op een infectie geeft. Ook de chirurgie en orthopedie doen mee aan de studie, net als onze collega's die in Deventer Ziekenhuis werken. Kortom, multicenter en multidisciplinair, wat wil je nog meer?! Sinds juni 2022 zijn er nu ruim 100 patiënten geïncludeerd; de studie loopt lekker! Met gepaste trots dus dit bericht. Naar verwachting zijn we nog een tijd bezig om het beoogde aantal van 2604 patiënten te behalen. Voor geïnteresseerden en voor de uitgebreide versie, zie hieronder het filmpje.logo DISTRICTS-onderzoek AMC

Landelijk zorgevaluatie-onderzoek carpale-tunnelsyndroom (CTS)

Gelre Apeldoorn doet mee aan een groot landelijk zorgevaluatie-onderzoek bij patiënten met het carpale-tunnelsyndroom (CTS): ‘Dutch Injection vs. Surgery TRIal In Carpal Tunnel Syndrome patients’ (DISTRICTS). Het AMC coördineert dit onderzoek. Het carpale-tunnelsyndroom is een neurologisch ziektebeeld dat zeer vaak voorkomt.  Er zijn verschillende behandelmogelijkheden, zoals een operatie of een injectie met onstekingsremmers. Maar het is niet bekend met welke behandeling het beste gestart kan worden. Dit zorgt voor een grote variatie in de praktijk bij de start van de CTS-behandeling en waarschijnlijk onnodige kosten. In het DISTRICTS-onderzoek wordt de effectiviteit van twee behandelingen voor het CTS met elkaar vergeleken:

  1. starten met een chirurgische interventie (operatie)
  2. en starten met corticosteroïdinjectie (ontstekingsremmer)

De patiënten die deelnemen aan het onderzoek worden na de start van de CTS-behandeling, indien nodig, verder behandeld volgens de inzichten van de behandelaar. Dit gebeurt in samenspraak met de patiënt. 

Wilt u meer weten over dit onderzoek?
Kijk dan op: www.districts.nl. Heeft u verder nog vragen? Dan kunt u een e-mail sturen naar: districts@amc.nl

Complementary Content
${loading}
Scroll