Niersteenvergruizen – Behandelingen | Gelre ziekenhuizen | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Niersteenvergruizen

Heeft u nierstenen? Dan krijgt u meestal medicijnen die de pijn verlichten. Soms krijgt u medicijnen die de spieren van de urinewegen helpen te ontspannen. De urinewegen worden hierdoor ruimer, waardoor u de steen makkelijker kunt uitplassen. Zijn de stenen te groot? Dan lukt dat meestal niet en krijgt u een behandeling. Bijvoorbeeld met een niersteenvergruizer: we maken van de nierstenen dan kleine stukjes. De kleine stukjes niersteen plast u vervolgens uit.

Is de niersteen te groot om te vergruizen? Dan kunnen we deze weghalen met een kijkoperatie percutane nefrolithotripsie (PNL) of een ureterorenoscopie (URS).

Hoe werkt niersteenvergruizen?

  • Eerst maken we een röntgenfoto van uw nieren en urineleiders.
  • Op de afdeling Dagbehandeling Chirurgie krijgt u een infuus met vocht. Ook krijgt u pijnstillers.
  • Voor de behandeling ligt u op een tafel met een ontbloot bovenlichaam. Soms ligt u op uw buik, bijvoorbeeld wanneer de steen laag in uw urineleider zit.
  • U krijgt een gelei op uw huid: daar plaatsen we de vergruizer tegenaan.
  • De niersteenvergruizer geeft een hoge concentratie schokgolven aan de niersteen. Dit maakt een tikkend geluid. Hierdoor valt de niersteen uiteen in kleine stukjes gruis. De behandeling tast de omringende weefsels en organen niet aan.
  • De behandeling duurt 30 tot 45 minuten. Dit is afhankelijk van de grootte en de plaats van de niersteen. De meeste patiënten vinden deze behandeling pijnlijk.
  • Na de behandeling gaat u terug naar de afdeling en halen we het infuus eruit. Vaak kunt u vrij snel weer naar huis. In de weken na de behandeling plast u het gruis uit.
  • Na 6 weken komt u op controle bij de uroloog. Dan maken we opnieuw een röntgenfoto om te kijken of de steen volledig verdwenen is. Soms is een herhaling van de behandeling nodig. Ook bespreekt u met uw arts hoe u nierstenen in de toekomst kunt voorkomen.

Wanneer vergruizen we uw niersteen?

U bespreekt met uw arts wat de beste behandeling is bij uw nierstenen. Dat kan vergruizen zijn. Maar soms is een andere operatie geschikter, zoals een kijkoperatie percutane nefrolithotripsie (PNL) of een ureterorenoscopie (URS).

Complementary Content
${loading}
Scroll