Slokdarmkankerbehandeling – Behandelingen | Gelre ziekenhuizen | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Slokdarmkankerbehandeling

Als u kanker heeft, groeien kankercellen in uw lichaam ongeremd. Bij de behandeling van kanker streven we naar genezing. Dit noemen we een curatieve behandeling. Soms krijgt u ook nog aanvullende behandelingen. Is genezing bij u niet meer mogelijk?

Dan spreken we van een palliatieve behandeling. Daarbij proberen we de ziekte zo veel mogelijk te remmen en uw klachten te verminderen. Genezing van slokdarmkanker kan alleen als we de ziekte in een vroeg stadium ontdekken en er geen uitzaaiingen zijn.

Welke behandelingen zijn er mogelijk bij slokdarmkankerbehandeling?

  • Endoscopische behandeling. Deze behandeling kan alleen als de diagnose zeer vroeg wordt gesteld. Bij een endoscopische behandeling brengt onze arts een slang door uw mond in de slokdarm. Via de slang brengt hij een camera en instrumenten in. Daarmee verwijdert hij het kwaadaardig weefsel. Deze behandeling is veel minder ingrijpend voor u dan een operatie.

  • Operatie. Is een endoscopische behandeling niet mogelijk dan opereren we u. Onze chirurg verwijdert de hele slokdarm en weefsel eromheen. Dat kan via de buik of via de borst. Onze chirurg bespreekt dat vooraf met u. De keus hangt vooral af van waar de tumor zit.

  • Chemoradiatie. Dit is een combinatie van chemotherapie en bestraling (radiotherapie). In principe krijgt u deze behandeling voor de operatie. Daarmee verbeteren uw overlevingskansen op de lange termijn. De chemotherapie krijgt u op de afdeling dagverpleging of op de verpleegafdeling Oncologie. De bestralingen krijgt u bij de Radiotherapiegroep in Apeldoorn of Deventer.

  • Palliatieve behandeling. Als genezing niet meer mogelijk is kunnen we u bestralen of een stent plaatsen (endoprothese, voedingsbuisje). Een stent is een buisje dat we in uw slokdarm schuiven. Op de hoogte van de tumor klappen we het buisje uit. Zo ontstaat een doorgang waardoor voedsel weer kan passeren en u beter kunt eten. U krijgt ‘een roesje’ en merkt verder niets van het plaatsen.

Welke behandeling krijgt u?

In Gelre ziekenhuizen bespreken we alle patiënten met slokdarmkanker in een team van specialisten. Zo bepalen we samen met u de beste behandelmethode. Het team bestaat uit een chirurg, MDL-arts, internist-oncoloog, radioloog, patholoog, radiotherapeut en gespecialiseerd verpleegkundigen. We werken ook nauw samen met het Radboudumc in Nijmegen en met MCN Oesophagus/Maag in Noordoost-Nederland.

In deze regio werkt Gelre ziekenhuizen voor de behandeling van slokdarmkanker samen met Deventer Ziekenhuis, Isala en Radiotherapiegroep in het Oncologienetwerk Veluwe IJssel. Patiënten komen voor een deel van de behandeling zoals de operatie van slokdarmkanker naar Gelre Apeldoorn en gaan na het herstel weer terug naar hun eigen ziekenhuis voor de eventuele nabehandeling. Lees meer over het Oncologienetwerk op de pagina van ons Oncologisch Centrum.

Daarnaast doen we mee aan landelijke wetenschappelijke onderzoeken naar de beste behandeling van slokdarmkanker.

Welke behandeling u krijgt, is afhankelijk van:

  • de grootte van de tumor
  • de plaats van de tumor
  • of er uitzaaiingen zijn, hoeveel dat er zijn en hoe groot ze zijn
  • uw conditie
Complementary Content
${loading}
Scroll