Nierkankerbehandeling – Behandelingen | Gelre Ziekenhuizen | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Nierkankerbehandeling

Als u kanker heeft, groeien kankercellen in uw lichaam ongeremd. Bij de behandeling van kanker streven we naar genezing. Dit noemen we een curatieve behandeling. Is genezing bij u niet meer mogelijk? Dan spreken we van een palliatieve behandeling. Daarbij proberen we de ziekte zo veel mogelijk te remmen en uw klachten te verminderen.

De diagnose kanker kan veel onzekerheid met zich meebrengen. Daarom proberen we de afspraken, onderzoeken, uitslagen en behandeling zo vlot mogelijk te laten verlopen. Tijdens het hele traject zijn de oncologieverpleegkundigen uw vaste aanspreekpunt. Zij kunnen u extra informatie geven en zijn een steuntje in de rug.

Welke behandelingen zijn mogelijk bij nierkanker?

Als u nierkanker heeft, dan zijn er verschillende behandelingen mogelijk. Welke u krijgt, hangt onder meer af van de grootte van de tumor. Als we u opereren, laten we het liefst zo veel mogelijk van uw nier zitten, zodat uw nierfunctie behouden blijft. Mogelijke behandelingen zijn:

 • Actief volgen van kleine niertumoren: als uw tumor kleiner is dan 4 centimeter, dan is behandeling niet altijd direct nodig. Uw uroloog volgt de tumor wel nauwlettend. Groeit de tumor? Dan behandelen we alsnog. De kans op snelle tumorgroei en uitzaaiingen op korte termijn is bij deze kleine tumoren zeer klein.

 • Radiofrequente Thermoablatie (RFA)of Microwave Ablatie (MWA): bij deze behandeling verhitten we kankercellen tot ongeveer 80 graden. Dat doen we door een soort naald naar de tumor in uw nier te brengen. Om zeker te weten dat we op de juiste plek zitten, maken we gebruik van echobeelden. Daarna maken we het staafje heet, waardoor de kankercellen afsterven.

 • Robot-geassisteerde partiële nefrectomie: bij deze operatie maken we gebruik van een robot. We halen alleen de tumor uit uw nier weg: het gezonde nierweefsel sparen we zo veel mogelijk. We kunnen heel precies opereren dankzij de robot en het 3D-beeld dat we van uw nier maken.

 • Operatie: heeft u een grote tumor of ligt deze centraal in uw nier? Dan halen we de hele nier weg. Dat doen we met een kijkoperatie. We noemen dit een laparoscopische nefrectomie. Lukt het niet om de nier met een kijkoperatie te verwijderen? Dan halen we uw nier weg met een open operatie.

 • Immunotherapie: deze therapie stimuleert de natuurlijke afweer van uw lichaam. Hierdoor kan uw eigen afweersysteem de kankercellen beter herkennen en doden.

 • Chemotherapie: hiermee proberen we de groei van uw tumor af te remmen met cytostatica. Dit zijn kankerremmende medicijnen. Het kan zijn dat u voor of na de operatie chemotherapie krijgt. Chemotherapie pakt de tumor in uw nier aan, maar ook eventuele uitzaaiingen.

 • Systemische behandeling: is uw nierkanker uitgezaaid? Dan hangt het van het aantal uitzaaiingen af welke behandeling u krijgt. Bij een beperkt aantal uitzaaiingen kunnen we soms opereren of kiezen voor gerichte radiotherapie. Hierbij vernietigen we kankercellen met bestraling. U krijgt deze behandeling bij de Radiotherapiegroep in Apeldoorn of Deventer.
  Zijn er meerdere uitzaaiingen? Dan kiezen we voor systemische therapie. Hiermee remmen we de groei van uw kankercellen, maar kunnen we u niet meer genezen. Systemische therapie is dan een palliatieve behandeling. U kunt dan bijvoorbeeld immunotherapie krijgen. Medicatie kan ook helpen. Vaak krijgt u dan angiogenese-remmers: deze remmen de groei van bloedvaten, en dus ook de tumorgroei.

 • Innovatief onderzoek: bent u geopereerd aan uw niertumor en had deze ongunstige kenmerken? Dan kunt u deelnemen aan de studie Checkmate 209-914 met immuuntherapie. Doel van deze studie is de terugkeerkans van de niertumor te verkleinen.

Welke behandeling krijgt u?

In Gelre ziekenhuizen bespreken we alle patiënten met nierkanker in een team van specialisten. Zo bepalen we samen met u de beste behandelmethode. Het team bestaat uit een uroloog, oncoloog, radioloog, patholoog, radiotherapeut, nucleair geneeskundigen en gespecialiseerd verpleegkundigen en tumorwerkgroep-coördinatoren. We werken bij de behandeling van nierkanker ook samen met Isala Klinieken. Het kan dus zijn dat u voor een ingreep naar Zwolle gaat. Welke behandeling u krijgt, is afhankelijk van:

 • De grootte van de tumor.
 • De plaats van de tumor.
 • Of er uitzaaiingen zijn, hoeveel dat er zijn en hoe groot ze zijn.
 • De herkomst van de uitzaaiingen.
 • Uw conditie.


Complementary Content
${loading}
Scroll