TIA-screening – Onderzoeken | Gelre Ziekenhuizen | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

TIA-screening

U heeft (vermoedelijk) een TIA gehad. Daarom bent u doorgestuurd voor een TIA-screening. Het is belangrijk dat we snel onderzoeken wat de oorzaak van uw TIA was. Een TIA kan namelijk een voorbode zijn van een herseninfarct (CVA).

Verpleegkundige plakt de myPatch op borstkas patiënt

Hoe verloopt de TIA-screening?

In overleg met uw huisarts komt u naar Gelre ziekenhuizen Apeldoorn of Zutphen voor het TIA traject. U wordt vroeg in de ochtend opgenomen.

 • Als blijkt dat u geen TIA heeft doorgemaakt, kunt u begin van de middag weer naar huis.
 • Als u wel een TIA heeft doorgemaakt, kunt u begin van de middag met een myPatch voor thuismonitoring naar huis.
 • Mogelijk is een van de uitzonderingen op u van toepassing. In dat geval blijft u tot de volgende ochtend opgenomen.

MyPatch onderzoek

Als u een TIA heeft doorgemaakt, krijgt u een myPatch voor 72 uur thuismonitoring. Dit is een voortdurende registratie van uw hartslag met een hartfilmpje (= elektrocardiogram). Gedurende 72 uur wordt uw hartslag geregistreerd en vastgelegd met een recorder. Met dit onderzoek krijgt uw arts meer informatie over eventuele ritmestoornissen van uw hart.

 • De verpleegkundige plaatst met één plakker de elektroden op de huid van uw borstkas, waarop de recorder is vast geklikt.
 • U draagt de recorder onder uw shirt/ hemd/ blouse of BH.
 • Tijdens de registratie houdt u een dagboek bij. Hierin noteert u wanneer u klachten ervaart zoals hartkloppingen, pijn op de borst en dergelijke.
 • Na 72 uur mag u zelf de pleister en recorder verwijderen en (laten) terugbrengen naar het ziekenhuis voor analyse van de resultaten.

In het ziekenhuis krijgt u verschillende onderzoeken:

 • Bloedonderzoek
 • Bloeddrukmeting
 • ECG (hartfilmpje)
 • CT-scan van uw hoofd
 • Echo van de halsvaten
 • Onderzoek door de (coassistent van de) neuroloog
 • Hartritmeregistratie
Bent u een man en 60 jaar of ouder? Dan krijgt u ook een echo van uw bovenbuik. In welke volgorde u de onderzoeken krijgt, hangt af van de planning in het ziekenhuis.

De uitslag

Na alle onderzoeken bespreekt de arts de uitslagen met u tijdens de dagopname. Als het nodig is, maakt u samen een behandelplan. Bij uw vertrek uit het ziekenhuis krijgt u twee vervolgafspraken mee voor als de resultaten van de hartritmeregistratie met de myPatch bekend zijn. Eén bij de TIA/CVA verpleegkundige en één bij de neuroloog.
Complementary Content
${loading}
Scroll