Tia – Aandoeningen | Gelre ziekenhuizen | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

TIA

Een TIA (Transient Ischemic Attack) is een tijdelijke doorbloedings stoornis van een deel van de hersenen. Bij een TIA sluit een losgeschoten of aangeklonterd bloedstolsel een slagader in de hersenen af. Een TIA kan tussen de 20 minuten en 24 uur duren.

Hoe ontstaat een TIA?

De symptomen van een TIA en een herseninfarct of bloeding lijken op elkaar. Het grote verschil is, dat de TIA weer voorbij gaat. Als een TIA langer dan 24 uur duurt, is het geen TIA meer, maar een hersen infarct. Anders dan bij een hersen infarct of bloeding richt een TIA meestal geen blijvende schade aan. Wel neemt het risico toe dat u opnieuw een TIA of hersen infarct krijgt.

Hoe voorkomt u een (volgende) TIA?

Het is altijd verstandig om gezond te leven en te letten op zaken als cholesterol, hartziekten en diabetes. Niet roken is zeer belangrijk. Maar: TIA's zijn niet altijd te vermijden. Vooral oudere mensen lopen een verhoogd risico – ook al leven ze gezond. Als u een TIA heeft gehad, krijgt u vaak anti “klonter” medicijnen voorgeschreven. Uw bloed stolt daardoor minder snel, waardoor bloedstolsels geen slagaderen meer kunnen afsluiten.

Hoe herkent u een TIA?

Het is van belang om snel met zorgverleners contact te nemen wanneer u een TIA of beroerte (infarct of bloeding) heeft. Wij kunnen u dan meteen preventieve medicijnen of een stolsel oplossende therapie, of andere behandelingen geven. In bepaalde gevallen lossen die de afsluiting van de slagader in de hersenen op. Dan blijft de schade beperkt. Voor omstanders is het daarom ook van belang om een beroerte snel te herkennen; ze kunnen dan 112 bellen. De kenmerken om een TIA, hersenbloeding of infarct te herkennen, worden afgekort als FAST:

 • Face (gezicht): vraag om te lachen en de tanden te laten zien. Lukt dit? Kijk ook of de mond
  scheef hangt.
 • Arm: vraag om de ogen te sluiten en beide armen te strekken met de handpalmen naar boven
  en dat 30 seconden lang. Indien een van de armen uitzakt of gaat een arm rondzwalken is dit
  afwijkend.
 • Speech (spraak): stel een simpele vraag: welke dag is het? Waar zijn we nu? Let op
  onduidelijk en verward spreken.
 • Time (tijd): noteer het tijdstip dat u de uitvals verschijnselen bij iemand ontdekt.

Wat gebeurt er met mij in het ziekenhuis na een TIA?

U wordt doorgaans binnen 24 uur onderzocht, want we willen vooral voorkomen dat u een herseninfarct krijgt. Met behulp van CT-scans zien onze artsen of en welke schade er is aan uw hersenen. Dat kan per persoon en per gebeurtenis heel verschillend zijn. Daarnaast zal er onderzoek worden verricht naar mogelijke oorzaken van een TIA. Bij verdenking op een herseninfarct of hersenbloeding dient u zo snel mogelijk op de spoedeisende hulp gezien te worden. Bij een TIA is er sprake van tijdelijke verschijnselen, in dat geval dient u dus via de huisarts binnen 24 uur gezien worden door de neuroloog. De huis arts zal, indien van toepassing, met medicatie beginnen.

Complementary Content
${loading}
Scroll