Alvleesklierkankerbehandeling – Behandelingen | Gelre Ziekenhuizen | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Alvleesklierkankerbehandeling

Als u kanker heeft, groeien kankercellen in uw lichaam ongeremd. Bij de behandeling van kanker streven we naar genezing. Dit noemen we een curatieve behandeling. Hierbij krijgt u altijd een operatie. Soms krijgt u ook nog aanvullende behandelingen.

Is genezing bij u niet meer mogelijk? Dan spreken we van een palliatieve behandeling. Daarbij proberen we de ziekte zo veel mogelijk te remmen en uw klachten te verminderen. Alvleesklierkanker wordt meestal pas ontdekt op het moment dat er al uitzaaiingen zijn. Genezing is dan niet meer mogelijk. De behandeling van alvleesklierkanker is daarom vaak palliatief.
 

Mogelijke behandelingen bij alvleesklierkanker

Een operatie

Hierbij halen we de tumor en het omringende weefsel zo veel mogelijk weg. Dat kan alleen als de tumor niet te groot is en als er geen uitzaaiingen zijn. Dat is het geval bij 15 tot 20 procent van de patiënten. Meestal doen we een Whipple-operatie. Hierbij halen we een groot deel van de alvleesklier, de galblaas, de galwegen, de twaalfvingerige darm en een gedeelte van de maag weg. Daarna herstellen we de verbinding tussen de alvleesklier en de dunne darm. Deze operatie is uitgebreid en er is een groot risico op complicaties. Kunnen we de tumor niet weghalen? Dan kan het zijn dat we u toch opereren om de galwegen en twaalfvingerige darm weer open te maken.

Plaatsen van een stent of endoprothese

Drukt de tumor uw galwegen dicht? Dan kunnen we via een ERCP een stent of endoprothese in uw galweg plaatsen. Via dit dunne buisje kan de gal weer wegvloeien naar uw dunne darm en vermindert uw geelzucht en jeuk. 

Radiotherapie (bestraling)

Dit is een palliatieve behandeling om pijn te bestrijden. U krijgt deze radiotherapie behandeling bij de Radiotherapiegroep in Apeldoorn of Deventer.

Chemotherapie

Als een operatie niet mogelijk is, kunnen we proberen de groei van uw tumor af te remmen met zogeheten cytostatica. Dit zijn kankerremmende medicijnen die we chemotherapie noemen. Het kan zijn dat u voor of na de operatie chemotherapie krijgt. U krijgt deze behandeling op de afdeling dagverpleging of op de verpleegafdeling Oncologie. Soms krijgt u chemotherapie in combinatie met bestraling. Dit noemen we chemoradiatie.

Pijnbestrijding met een zenuwblokkade

Heeft u erge pijn? Dan kunnen we de zenuwknoop aanprikken en tijdelijk uitschakelen. Dit noemen we een plexus coeliacus-blokkade. We doen dit tijdens een operatie of tijdens een aparte afspraak met onze pijnbestrijder-anesthesioloog.
 

Welke behandeling krijgt u?

In Gelre ziekenhuizen bespreken we alle patiënten met alvleesklierkanker in een team van specialisten. Zo bepalen we samen met u de beste behandelmethode. Het team bestaat uit een chirurg, MDL-arts, oncoloog, radioloog, patholoog, radiotherapeut en gespecialiseerd verpleegkundigen. We werken bij de behandeling van alvleesklierkanker ook samen met het Radboudumc in Nijmegen, het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis en de Radiotherapiegroep (locaties Apeldoorn en Deventer). Welke behandeling u krijgt, is afhankelijk van:

  • de grootte van de tumor
  • de plaats van de tumor
  • of er uitzaaiingen zijn, hoeveel dat er zijn en hoe groot ze zijn
  • de herkomst van de uitzaaiingen
  • uw conditie

 

Complementary Content
${loading}
Scroll