Brainstem Auditory Evoked Potentials – Onderzoeken │ Gelre Ziekenhuizen | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Brainstem Auditory Evoked Potential-onderzoek (BAEP)

Het BAEP onderzoek bepaalt of er afwijkingen zijn in de werking van uw gehoorzenuwbanen. Er wordt gemeten hoe snel de gehoorzenuwbaan een signaal doorgeeft aan de hersenen. Dit onderzoek gebeurt op ongeveer dezelfde manier als de Drempelbepaling.

Als deze zenuw niet goed functioneert, kunt u geluidsprikkels niet goed verwerken. Hierdoor kunnen gehoorklachten ontstaan. We kunnen bijvoorbeeld een BEAP-onderzoek doen bij (onbegrepen) gehoorverlies en/of oorsuizen. Deze klachten kunnen soms gepaard gaan met duizeligheid.

Hoe verloopt dit onderzoek?

Tijdens het onderzoek zit u op een onderzoeksstoel. Bij deze meting worden drie elektroden aangebracht: één op uw hoofd en twee vlak bij uw oren. U krijgt een hoofdtelefoon op die tijdens de meting verschillende, tikkende geluidjes geeft. Op een monitor wordt een grafiek zichtbaar. Indien u een hoortoestel heeft, dient u deze te dragen tijdens het onderzoek. Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

De uitslag

De arts bekijkt de resultaten van het onderzoek en bespreekt de uitslag met u tijdens een aparte afspraak.

Complementary Content
${loading}
Scroll