Injectie voor de ziekte van Ménière | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Injectie voor ziekte van Ménière

Bij deze behandeling wordt achter het trommelvlies in het oor een ontstekingsremmer of antibioticum aangebracht. Dit leidt bij veel patiënten tot een sterke afname van de klachten.

Ontstekingsremmer

Bij de ziekte van Ménière is er mogelijk sprake van een onderliggende (auto-immuun) infectie in het binnenoor. Bij deze behandeling wordt de functie van het evenwichtsorgaan niet verminderd.

Gentamicine (antibioticum)

Van gentamicine is bekend dat dit het evenwichtsorgaan uitschakelt. Als dit evenwichtsorgaan geen signalen meer uitzendt is de stoorzender waardoor u nu steeds klachten ondervindt tot zwijgen gebracht. Door het uitschakelen van het evenwichtsorgaan kunt u in de week na de injectie klachten van de balans krijgen.

De behandeling houdt in dat er onder plaatselijke verdoving achter uw trommelvlies de medicatie wordt aangebracht. Vervolgens dient u ongeveer 60 minuten op de niet-aangedane zijde te blijven liggen op de polikliniek. De toediening wordt herhaald indien zich vanaf ca. 2 weken na de toediening opnieuw aanvallen voordoen, tot maximaal 6 maal, of gedurende maximaal zes maanden.

Risico’s/bijwerkingen

Het gehoor

Indien gekozen wordt voor een ontstekingsremmer is er geen risico op gehoorschade. Bij gentamicine is er een kans op beschadiging van het gehoor. Het risico dat u ten gevolge van deze behandeling doof wordt aan het behandelde oor ligt tussen de 5 en 10 %. Naast volledige doofheid kan de gehoorfunctie ook verminderen. De kans hierop ligt tussen de 20 en 30 %. Als u niet kiest voor deze behandeling loopt u deze risico’s niet. Het is dan echter waarschijnlijk dat de voortdurende Ménière-aanvallen ook uw gehoor zullen beschadigen.

Ten gevolge van deze behandeling kan het gehoor overigens ook verbeteren, dat gebeurt bij 50 tot 60 % van de patiënten. Bij de overige patiënten blijft het gehoor onveranderd.

Natuurlijk proberen we de kans op deze ernstige complicatie zo klein mogelijk te maken. We gebruiken een relatief lage dosis gentamicine, het tijdsinterval tussen twee toedieningen is relatief lang en voor iedere behandeling wordt uitvoerig gehoor- en eventueel evenwichtsonderzoek gedaan, met als doel een eventueel gehoorverlies zo vroeg mogelijk op te sporen. In dat geval wordt de behandeling gestopt. Het is te verwachten dat door deze maatregelen bovenstaande percentages iets gunstiger zullen uitkomen, echter de kans op gehoorbeschadiging zal er niet door verdwijnen.

Complementary Content
${loading}
Scroll