Bloeddrukmeting – Onderzoeken | Gelre Ziekenhuizen | Gelre ziekenhuizen
alert
Openingstijden en bezoektijden Hemelvaart en Pinksteren 2024

Voor meer informatie over openingstijden en bezoektijden tijdens Hemelvaart en Pinksteren: klik hier

Zorg beter voor elkaar

Bloeddrukmeting

Uw hart pompt uw bloed naar alle delen van uw lichaam. Daarbij ontstaat druk op de bloedvaten: de bloeddruk. Uw bloeddruk is niet constant: deze kan veranderen bij inspanning of sterke emotie. Of wanneer u verandert van houding (bijvoorbeeld van zitten naar staan). Een hoge bloeddruk is een risicofactor voor een hartziekte. Terwijl een lage bloeddruk kan zorgen voor duizeligheid. Daarom kan uw arts ervoor kiezen om regelmatig uw bloeddruk op te meten.


De bloeddruk meten

Er zijn verschillende manieren om uw bloeddruk te meten:

Hoe verloopt een bloeddrukmeting?

U krijgt een band om uw arm die verbonden is met een drukmeter. Uw arts pompt de bloeddrukmeter langzaam op. Hierdoor wordt de bloeddoorstroming in uw arm steeds een klein beetje meer belemmerd. Tegelijkertijd voelt de arts uw hartslag via uw pols. Al snel oefent de band zo veel druk uit, dat uw polsslag niet meer voelbaar is. Op dat moment leest de arts de waarde op de drukmeter. Dit is de bovendruk: de bloeddruk op het moment dat uw hart samenknijpt. Dan volgt de dubbelcheck met de stethoscoop: uw arts pompt de band nog wat verder op en laat deze langzaam leeglopen. Tegelijkertijd luisteren we in uw elleboog naar het ruisen van de bloedstroom. Wanneer we bepaalde tonen horen, leest de arts weer de waarde af op de bloeddrukmeter. Dit is opnieuw de bovendruk. Deze waarde moet dus hetzelfde zijn als de eerder gemeten waarde. Daarna laat uw arts de lucht uit de band ontsnappen totdat de tonen helemaal zijn verdwenen. Dat moment geeft de onderdruk weer: de bloeddruk wanneer uw hart in rust is.

Hoe verloopt de bloeddrukmeting in liggende en staande positie? 

Tijdens dit onderzoek wordt eerst uw bloeddruk gemeten terwijl u ligt. Uw arts meet uw bloeddruk een aantal keren tot de bloeddruk stabiel is. Daarna staat u op en meten we uw bloeddruk weer een aantal keren tot hij stabiel is. Tijdens de metingen let uw arts op veranderingen in uw bloeddruk.

Hoe verloopt de 24-uursmeting? 

Als uw arts graag wil weten hoe uw bloeddruk op verschillende momenten van de dag is, kunt u ook een 24-uurs-bloeddrukmeting krijgen.

De uitslag

We bekijken de resultaten van de meting. Uw arts bespreekt deze met u.

Complementary Content
${loading}
Scroll