Psychologisch onderzoek jeugd – Onderzoeken | Gelre Ziekenhuizen | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Psychologisch onderzoek jeugd

Bij een psychologisch onderzoek krijgt uw zoon of dochter een aantal testen. Hiermee kunnen we uitspraken doen over hoe het met uw kind gaat. Een psychologisch onderzoek kan uit verschillende testen bestaan. De psycholoog of een psychodiagnostisch medewerker voert de testen uit.

Testen

De testen van een psychologisch onderzoek kunnen zijn: 

  • Interview
  • Intelligentietest
  • Neuropsychologisch onderzoek
  • Vragenlijsten

Hoe verloopt het interview?

In een persoonlijk gesprek met uw kind probeert de psycholoog zo veel mogelijk informatie over uw kind te verzamelen. Bijvoorbeeld over hoe hij of zij zich voelt, welke hobby’s uw kind heeft, welke problemen uw kind zelf ervaart en hoe het op school en thuis gaat. Daarna gaat de psycholoog met u als ouders in gesprek. We willen zo veel mogelijk informatie krijgen over de ontwikkeling van uw kind vanaf de zwangerschap tot nu. Het gaat daarbij over motorische ontwikkeling, taalontwikkeling en ook de omgang met leeftijdsgenootjes en eventuele angsten. Misschien heeft u ook vragen over het functioneren van uw kind. Die kunt u tijdens dit gesprek stellen.

Hoe verloopt een intelligentietest?

Met deze test brengen we de intellectuele mogelijkheden van uw kind in kaart. Op basis van de uitslag kunnen we aangeven welk schoolniveau het beste aansluit bij uw kind. En wat de sterke en zwakke intellectuele vaardigheden zijn. Deze test duurt 1 tot 3 uur.

Hoe verloopt een neuropsychologisch onderzoek?

We gebruiken ook andere testen om een goed beeld te krijgen van uw kind. We meten bijvoorbeeld:

  • concentratie en aandacht
  • afleidbaarheid
  • planning en organisatie van uw kind
  • oog-handcoördinatie
  • ruimtelijk inzicht

Tijdens de test moet uw kind in een korte tijd een aantal taken doen of opgaven oplossen. Bijvoorbeeld puzzels, sorteertaken en plaatjes in volgorde leggen. Maar er zijn ook tekenopdrachten of opdrachten waarbij uw kind plaatjes bekijkt.

Hoe verloopt het afnemen van een vragenlijst?

Soms krijgt uw kind een vragenlijst om zelf in te vullen. Uw kind geeft hierbij aan in welke mate hij of zij het eens is met beweringen. Bijvoorbeeld: ‘Ik pieker vaak’ of ‘Ik vind dat ik net zo goed ben in sport als andere kinderen’. De vragen in deze lijsten zijn korte meerkeuzevragen. Er zit geen tijdsdruk op en er zijn geen goede of foute antwoorden. Soms vragen we ook aan ouders of leerkrachten om een vragenlijst in te vullen over het gedrag of de vaardigheden van een kind.

De uitslag

De psycholoog beoordeelt de testuitslagen en bespreekt deze met u en uw kind.

Complementary Content
${loading}
Scroll