Onderzoek bij hartklachten – Onderzoeken | Gelre ziekenhuizen | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Gesprek en lichamelijk onderzoek bij hartklachten

Om na te gaan wat voor een soort hartklachten u heeft, gaan onze artsen eerst met u in gesprek. U vertelt wat er aan de hand is en onze arts stelt u vragen om zich een goed beeld te vormen. Het gesprek is belangrijk voor alles wat er daarna eventueel volgt aan onderzoek en behandeling. Na het gesprek volgt meestal lichamelijk onderzoek.

Hoe verloopt een gesprek?

Tijdens het gesprek vraagt onze arts om zo nauwkeurig mogelijk uw gezondheidsklachten te beschrijven. Dit vragen naar de klachten door de arts heet een anamnese. De vragen gaan bijvoorbeeld over:

  • Pijn op de borst
  • Benauwdheid
  • Moeheid
  • Een afwijkend hartritme
  • Bewustzijnsverlies 
  • Uw medicijngebruik

De arts vraagt ook naar uw leefstijl. Bijvoorbeeld of u rookt, gezond eet en veel of weinig beweegt. Om na te gaan of uw klachten mogelijk erfelijk zijn, krijgt u ook de vraag of er familieleden zijn met hart- en vaatziekten.

Hoe verloopt het lichamelijk onderzoek?

Als uw arts het nodig vindt, volgt na het gesprek een lichamelijk onderzoek. Door te kijken, te luisteren, te voelen en te meten verzamelt de arts informatie. Bij het vermoeden van hartklachten onderzoekt de arts meestal:

Als het gesprek en het lichamelijk onderzoek aanleiding geven voor verder onderzoek, volgen meestal een inspanningstest en een echo van het hart.

Complementary Content
${loading}
Scroll