Gezichtsveldonderzoek – Onderzoeken | Gelre ziekenhuizen | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Gezichtsveldonderzoek

Het gezichtsveld is dat wat u ziet zonder met uw hoofd of ogen te draaien. Iemand zonder oogklachten die recht vooruit kijkt, ziet ook nog veel naast, boven en beneden hem of haar. Een gezichtsveldonderzoek spoort veranderingen of defecten op in uw gezichtsveld.

Een gezichtsveldonderzoek is vaak nodig bij vermoeden van:

  • Glaucoom
  • Neurologische afwijkingen
  • Afwijkingen aan de macula en de oogzenuw
  • Afwijkingen aan het netvlies

Hoe verloopt een gezichtsveldonderzoek?

  • Omdat de gezichtsvelden van het rechter- en linkeroog elkaar overlappen, onderzoeken wij elk oog afzonderlijk. Als wij het ene oog testen, dekken we het andere oog af met een lapje.
  • U zit voor een halfronde verlichte bol, met uw hand bij een drukknop.
  • U kijkt naar het midden van de bol waar een lampje brandt.
  • Op verschillende plaatsen in de bol gaan zwak of sterk schijnende lampjes aan en uit; als u een lampje aan ziet gaan, drukt u op de knop. Zo meten wij of alle plaatsen van het gezichtsveld goed werken. We stellen ook vast bij welke lichtsterkte u het lampje nog ziet.
  • De test duurt ongeveer 10 minuten per oog. Na afloop van de test verwerkt de computer de gegevens. Deze rekent van elk oog uit hoe goed het gezichtsveld is.


De uitslag

Uw oogarts bespreekt de uitslag van de test met u.

Complementary Content
${loading}
Scroll