Mediastinoscopie | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Mediastinoscopie

Een mediastinoscopie is een onderzoek waarbij u onder algehele narcose bent. We kijken hierbij via een kijkoperatie achter het borstbeen in het bovenste deel van de borstholte. Achter uw borstbeen ligt het mediastinum. Dit is het gebied tussen uw rechter- en linkerlong. Hierin liggen uw hart, luchtpijp, slokdarm, bloedvaten (zoals de aorta), zenuwen, lymfeklieren en lymfevaten. Met dit onderzoek krijgen we informatie waarmee we kunnen beslissen wat de beste behandeling voor u is.

Hoe verloopt een mediastinoscopie?

We maken een klein sneetje vlak boven uw borstbeen. Daarin steekt de chirurg een mediastinoscoop. Dat is een korte open buis met een lampje eraan. Zo kan de chirurg achter uw borstbeen kijken. Met de mediastinoscoop neemt de chirurg stukjes weefsel uit de lymfeklieren langs de luchtpijp weg. Deze gaan naar het laboratorium voor verder onderzoek. Als het onderzoek klaar is, maken we het sneetje in uw huid met een hechting weer dicht.


De uitslag

De uitslag van het weefselonderzoek wordt binnen 1 tot 2 weken naar uw arts gestuurd. Die bespreekt de uitslag met u tijdens een afspraak op de polikliniek. Als het nodig is, maakt u samen een behandelplan.


Complementary Content
${loading}
Scroll