Nachtdialyse – Behandelingen | Gelre Ziekenhuizen | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Nachtdialyse

Uw nieren filteren afvalstoffen en vocht uit uw bloed. Als ze niet goed werken, heet dat nierfalen of nierinsufficiëntie. In dat geval moeten we een andere oplossing vinden om uw bloed te zuiveren. Dat kan via een kunstnier in het ziekenhuis.

Dit heet hemodialyse. Sommige nierpatiënten komen in aanmerking voor nachtdialyse. U slaapt dan om de nacht in het ziekenhuis, in het dialysecentrum. Uw bloed wordt dan gezuiverd, terwijl u slaapt.

Hoe verloopt nachtdialyse?

Nierpatiënten die nachtdialyse willen, komen om de nacht slapen in het dialysecentrum. De ene week op maandag, woensdag, vrijdag en zondag. De tweede week op dinsdag, donderdag en zaterdag. Vanaf 21.30 uur (22.00 uur op zondag) bent u welkom op het dialysecentrum. U krijg een eenpersoonskamer waar u het uzelf gemakkelijk kunt maken. De verpleegkundige sluit u aan op de apparatuur, de nachtdialyse start en u kunt gewoon gaan slapen. De dialyse duurt ongeveer 7,5 uur en we houden alles op afstand in de gaten. Om 06.00 uur maken we u wakker en sluiten we de machine af. U krijgt ontbijt en mag weer naar huis. Eén keer per 6 tot 8 weken spreekt u met uw nefroloog om te zien hoe het gaat.

Wat is het voordeel van nachtdialyse?

De nachtdialyse is vaker en duurt langer dan de hemodialyse overdag (3 keer per week 4 uur lang). Veel mensen hebben hier voordeel van: zij voelen zich beter omdat ze vaker en langer gedialyseerd worden. Een ander voordeel is dat u overdag vrij bent. Aan de andere kant slapen veel mensen liever thuis, en niet iedereen komt in aanmerking voor nachtdialyse.

Kom ik in aanmerking voor nachtdialyse?

Niet iedereen komt in aanmerking voor de nachtdialyse. De dialyses moeten stabiel verlopen en uw bloedbaan moet toegankelijk zijn via een shunt of dialysekatheter.

Complementary Content
${loading}
Scroll