Hemodialyse – Behandelingen | Gelre Ziekenhuizen | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Hemodialyse

Uw nieren filteren afvalstoffen en vocht uit uw bloed. Als ze niet goed werken, heet dat nierfalen of nierinsufficiëntie. In dat geval moeten we een andere oplossing vinden om uw bloed te zuiveren. Dat kan via een kunstnier in het ziekenhuis. Dit heet hemodialyse. De meeste mensen die hemodialyse nodig hebben komen 3 keer per week naar het dialysecentrum voor bloedzuivering.

Hoe verloopt hemodialyse? 

Wat is hemodialyse?

Bij hemodialyse wordt het bloed buiten het lichaam gezuiverd. Dit gebeurt door middel van een kunstnier, een dialysemachine en spoelvloeistof die langs de kunstnier gaat. Ook is er een toegang tot de bloedbaan nodig. Dit kan door middel van een shunt of een dialysekatheter.

Shunt

Een shunt is een bloedvat waarbij door middel van een kleine operatie een verbinding is gemaakt tussen een ader en een slagader.

Katheter

Bij een katheter wordt door middel van een kleine ingreep een slangetje (de katheter) geplaatst in een ader.Deze katheter blijft zitten, maar de levensduur is beperkt.

Wilt u meer weten over een shunt en dialysekatheter? Bekijk dan de patiëntenfolders (onderaan deze pagina).

Bij hemodialyse wordt u een aantal keren per week aangesloten op de dialysemachine. Uw bloed stroomt vanuit de shunt of katheter naar de kunstnier waar het bloed gezuiverd wordt weer terug naar de shunt of katheter uw lichaam in. Afvalstoffen en overtollig vocht wordt op die manier uit uw bloed verwijderd.

Hoe vaak is hemodialyse nodig?

Hoe vaak en hoe lang u moet dialyseren hangt af van:

  • de werking van uw nieren
  • uw hart en bloedvaten
  • uw verdere gezondheid

Welke vormen van hemodialyse worden aangeboden?

  • Thuis hemodialyse
  • Centrum hemodialyse overdag
  • Centrum hemodialyse ‘s nachts


Complementary Content
${loading}
Scroll