Amputatie van een ledemaat | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Amputatie van een ledemaat

Amputatie is het afzetten van een deel van het menselijk lichaam. Bijvoorbeeld een teen, voet, been, vinger, hand of een deel ervan. Een amputatie is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Voor de patiënt, de familie, de omgeving, en ook voor de arts. Daarom stellen we deze operatie alleen voor na een zeer zorgvuldige afweging.

Wanneer kan amputatie nodig zijn?

De redenen voor een amputatie kunnen verschillend zijn. Maar meestal is uw weefsel heel erg beschadigd of afgestorven. Niet amputeren heeft dan ernstige gevolgen voor uw verdere leven. Bijvoorbeeld:

  • U heeft ernstige vaatproblemen: een bloedvatoperatie helpt niet meer. Als uw weefsel erg beschadigd is, kan de infectie zich verder uitbreiden. De kans hierop is groter als u ook diabetes (suikerziekte) heeft.
  • U heeft ondraaglijke pijnklachten, die worden veroorzaakt door schade aan uw zenuwen of vaten.
  • U heeft een ongeval gehad en uw weefsel is zo erg beschadigd dat u zou overlijden als we niet amputeren.

Uw arts bespreekt met u wat de mogelijkheden zijn. Uiteraard proberen we altijd zo veel mogelijk gezond weefsel te behouden.

Na de amputatie

De periode na de operatie staat in het teken van het herstel van de wond. Ook zult u veel oefentherapie krijgen. De revalidatiearts bekijkt samen met u welke revalidatiemogelijkheden en protheses er zijn. Dat hangt onder meer af van uw conditie, of u andere aandoeningen heeft, wat er is geamputeerd en de genezing van de wond.

Complementary Content
${loading}
Scroll