Geriatrisch assessment – Onderzoeken | Gelre Ziekenhuizen | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Geriatrisch assessment

Geriatrie is het medisch specialisme voor de oudere patiënt. Sinds 2011 brengt Gelre ziekenhuizen van iedere patiënt van 70 jaar of ouder de eventuele kwetsbaarheid in kaart. Zo kunnen wij op tijd in actie komen om gezondheidsproblemen te voorkomen of te verminderen. De kwetsbaarheid van een patiënt drukken we uit in een bepaalde score.

U krijgt een uitnodiging voor een geriatrisch assessment als u als 70-plusser bent opgenomen, en een verhoogd risico loopt op gezondheidsproblemen. Als het nodig is, maken wij met behulp van dit assessment een passend plan. Dat doen wij in goed overleg met u. Het plan gaat bijvoorbeeld over mogelijkheden voor een behandeling, zorg of ondersteuning. Het doel van het onderzoek is om uw kans op een ‘goede oude dag’ te vergroten.

Hoe verloopt een geriatrisch assessment?

Het assessment bestaat meestal uit:

  • Een uitgebreid onderzoek (algemeen lichamelijk, orthopedisch, neurologisch en psychiatrisch).
  • Eventueel aanvullende onderzoeken (laboratoriumonderzoek en ECG).
  • In kaart brengen van problemen zoals vallen, bewegingsstoornissen, minder uithoudingsvermogen, somberheid en eenzaamheid, verwardheid en geheugenverlies, ondervoeding, de grootte en sterkte van het sociaal netwerk en de mate waarin de mantelzorger zich (over)belast voelt.


De uitslag

Het geriatrisch assessment maakt duidelijk welke problemen er mogelijk al spelen en welke problemen er zijn te verwachten. Op basis daarvan adviseren onze geriaters of er maatregelen wenselijk of nodig zijn.

Complementary Content
${loading}
Scroll