Borstamputatie – Behandelingen | Gelre Ziekenhuizen | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Borstamputatie

Bij een borstamputatie verwijderen we uw hele borst, de tepel en de tepelhof. De borstspier blijft in principe gespaard. Een borstamputatie komt vooral voor bij borstkanker. Soms is het nodig om toch een gedeelte van de spier weg te halen, om de tumor helemaal te verwijderen. Is vóór de operatie bekend dat er uitzaaiingen zijn in de lymfeklieren in de oksel, dan verwijderen we deze ook. Is dat niet bekend, dan voeren we een schildwachtklier procedure uit. 

Hoe verloopt een borstamputatie?

  • U wordt opgenomen op de afdeling kort verblijf. De operatie gebeurt onder volledige narcose en duurt ongeveer 1 uur; als de chirurg ook lymfeklieren uit de oksel verwijdert dan duurt de operatie 2 tot 3 uur.
  • Bij een borstamputatie krijgt u een drain. Dit is een slangetje in het wondgebied dat is aangesloten op een flesje. Hierdoor wordt overtollig bloed en wondvocht afgevoerd. De drain verwijderen we meestal de volgende dag. Ontstaat daarna nog vochtophoping in de wond, dan neemt uw lichaam meestal dit zelf weer op. Zo niet dan verwijderen we het vocht via een punctie.
  • Soms voert een van onze plastische chirurgen meteen een borstreconstructie uit. U krijgt dan meerdere drains. Het kan zijn dat u met een of enkele drains naar huis gaat. Op de verpleegafdeling krijgt u instructie hoe om te gaan met de drain thuis.
  • Meestal is na een borstamputatie geen bestraling nodig. Na de operatie onderzoeken we het weggehaalde weefsel. Als blijkt dat het gezwel toch te dicht is genaderd tot de randen van het weggenomen weefsel, dan gaan we wel bestralen.


Complementary Content
${loading}
Scroll