Conservatieve therapie | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Conservatieve therapie

Een nierfunctie vervangende behandeling, zoals dialyse, is een ingrijpende behandeling. U kunt er, om persoonlijke redenen, zelf voor kiezen niet te starten met dialyse. In sommige situaties zal, in samenspraak met de nefroloog, besloten worden om niet te starten met een vorm van nierfunctie vervangende therapie. Dit kan te maken hebben met bijvoorbeeld de medische voorgeschiedenis of andere ziektebeelden die de dialyse belemmeren. Niet starten met dialyse wordt ook wel conservatieve therapie genoemd.

Ook bij conservatieve therapie staat kwaliteit van leven voorop, waarbij uw eigen wensen centraal staan. De behandeling kan bestaan uit het voorschrijven van medicijnen, meestal in combinatie met een dieet en leefstijladviezen. Wanneer er gekozen wordt voor de conservatieve therapie, blijft u onder controle bij uw nefroloog of huisarts. Uw specialist bekijkt samen met u hoe u de resterende functie van de nieren zo lang mogelijk kunt behouden.

Door er samen met uw nefroloog en dialyse verpleegkundige over te praten, kunt u een besluit nemen dat bij u past.

Complementary Content
${loading}
Scroll