Prostaatkanker-behandeling

Bij prostaatkanker zijn verschillende soorten behandeling mogelijk. Welke type behandeling voor u het meest geschikt is, is afhankelijk van onder meer uw lichamelijke conditie en ook het stadium van de kwaadaardigheid. De uroloog bespreekt met u welke soort behandeling voor u het meest geschikt is.

Prostaatkankerbehandeling bij Gelre dat is:

 • Zorg op maat: uw leeftijd, conditie, tumorkenmerken, wel of geen uitzaaiingen en wensen spelen mee bij de keuze voor de meest geschikte behandeling.
 • Aandacht hebben voor continentie, blaas- en erectiefunctie
 • Korte toegangstijden en vlotte planning van onderzoeken en operaties, zodat u snel weet waar u aan toe bent.
 • Binnen een week een poliafspraak als u een verhoogde PSA heeft en uw huisarts u verwijst voor het uitsluiten van prostaatkanker.
 • Nauwe samenwerking met ervaren urologieteam Isala Zwolle voor de Robot-assisted laparoscopische radicale prostatectomie (RARP).
 • Samenwerking met ervaren radiotherapeuten van de Radiotherapiegroep Deventer voor uitwendige radiotherapie of Brachytherapie.
 • Up tot date onderzoek (diagnostiek), behandelingen, uitleg en begeleiding bij prostaatkanker.
 • Een ervaren en toegewijd team met aantoonbare expertise in de behandeling van urologische tumoren.
 • Zorg die voldoet aan de huidige kwaliteits- en volumenormen van de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU). De resultaten van de prostaatoperaties worden geregistreerd in het landelijke registratiesysteem van de NVU. Dit registratiesysteem bevordert de transparantie en kwaliteit.

Het behandelteam urologische oncologie

De behandeling van prostaatkanker in Gelre ziekenhuizen vindt plaats door een brede groep van toegewijde professionals: de uroloog, de internist-oncoloog, de radioloog, de radiotherapeut, de patholoog, de urologische oncologieverpleegkundige, de continentieverpleegkundige en de coördinator urologische oncologie. Zij hebben allen een aantoonbare expertise in de behandeling van urologische tumoren. De urologen zijn werkzaam bij zowel Gelre Apeldoorn als Zutphen. Het hele traject van diagnose en behandeling van prostaatkanker is beschreven in een zorgpad dat in overleg met de patiëntenvereniging is opgesteld (zie www.prostaatkankerstichting.nl).

Iedere week heeft het behandelteam overleg over uw onderzoeksresultaten en maakt een voorstel voor een behandeling. Hierbij zijn naast de uroloog ook de internist-oncoloog, de patholoog, de radioloog, de radiotherapeut en de urologisch oncologieverpleegkundige aanwezig. Daarnaast sluiten om de week een uroloog en een internist-oncoloog van het VUMC te Amsterdam aan via videoconferencing. De uroloog bespreekt vervolgens het voorstel voor behandeling met u op de polikliniek en u bepaalt samen het behandeltraject. Bij de behandeling van uitgezaaide oftewel gemetastaseerde ziekte werken we samen met ervaren oncologen en radiotherapeuten. Daarnaast begeleiden de urologen u met hormoontherapie bij uitgebreide of uitgezaaide ziekte.

Behandelmogelijkheden

De verschillende mogelijke behandelingen voor prostaatkanker zijn:

 • actief volgen zonder direct ingrijpen;
 • robot geassisteerde operatie in Isala Zwolle;
 • bestraling, zowel inwendig (bachytherapie) als ook uitwendig door Radioterhapiegroep in Deventer;
 • hormonale therapie en systeemtherapie bij gevorderd of uitgezaaid prostaatkanker.

De uroloog bespreekt met u welke behandeling het beste bij uw situatie past. Hoewel de operatie en ook de bestraling niet in Gelre ziekenhuizen zelf plaatsvindt, kunt u voor de diagnostiek en behandeling heel goed bij ons terecht. Wij bieden de nieuwste diagnostiek, kijken kritisch in een multidisciplinair team naar uw behandeling op maat en werken met uitstekende artsen samen die uw behandeling verzorgen. Voor de begeleiding, de nazorg en de controles kunt u vervolgens in uw eigen ziekenhuis weer terecht.

Actief volgen

Prostaatkanker is een langzaam groeiende soort kanker. Bij ongeveer een derde van de mannen groeit de tumor heel langzaam en veroorzaakt ook geen klachten. Het is daarom niet altijd zinvol om iedereen met prostaatkanker direct actief te behandelen. In deze gevallen volgt de uroloog de groei van de tumor actief, via regelmatige controle van de PSA-waarde in het bloed. Indien nodig vindt inwendig of radiologisch onderzoek plaats. Deze vorm van ‘behandeling’ heet ‘actief volgen. De urologisch oncologieverpleegkundige begeleidt u zo nodig bij dit traject.

Robot geassisteerde operatie

Uw uroloog kan een robot geassisteerde operatie voorstellen als de kanker beperkt is tot de  prostaat en er geen uitzaaiingen zijn. Hierbij wordt tijdens de operatie de prostaat met eventueel de lymfeklieren verwijderd. Dit gebeurt volgens de nieuwste technieken door een toegewijd en ervaren team in Isala Zwolle, waar wij nauw mee samenwerken. Zij voeren de operatie uit met behulp van de DaVinci Robot. Voor de uitslag en nazorg kunt u gewoon weer in uw eigen ziekenhuis terecht.

Zorg na de operatie

U kunt tijdens en na uw behandeling bij lichamelijke en/of psychosociale problemen gebruik maken van de begeleiding van gespecialiseerde verpleegkundigen: urologisch oncologieverpleegkundige, continentieverpleegkundige en zo nodig de seksuologie verpleegkundige. Daarnaast staat een team van specialisten, waaronder fysiotherapeuten, psychologen, revalidatieartsen, seksuologen en diëtisten u ter zijde voor revalidatie en het omgaan met de gevolgen van de ziekte.

Radiotherapie (bestraling)

Bestraling is een plaatselijke behandeling met als doel de kankercellen te vernietigen, terwijl de gezonde cellen zo veel mogelijk gespaard blijven. Bestraling kan uitwendig, inwendig of als combinatie worden toegepast.

Uitwendige bestraling

Bij uitwendige bestraling wordt de prostaat van buitenaf - door de huid heen - bestraald. De radiotherapeut of radiotherapeutisch laborant zorgt ervoor dat de stralenbundel nauwkeurig wordt gericht en dat het omliggende, gezonde weefsel zo veel mogelijk buiten het te bestralen gebied blijft.

Inwendige bestraling

Bij inwendige bestraling wordt radioactief materiaal in de prostaat geplaatst en vindt bestraling van binnenuit plaats. Het voordeel van deze techniek is dat er zo min mogelijk gezond weefsel beschadigd wordt. Inwendige bestraling wordt ook wel brachytherapie genoemd. Brachy is Grieks voor dichtbij. De bestralingen vinden plaats bij de Radiotherapiegroep in Deventer.

Hormoontherapie

De groei van prostaatkankercellen wordt gestimuleerd door het mannelijke geslachtshormoon testosteron. Hormoontherapie (eigenlijk ‘anti-hormonale therapie’) is erop gericht de stimulerende werking van testosteron teniet te doen. Hierdoor wordt de groei en vermeerdering van het aantal kankercellen zoveel mogelijk verhinderd. Hormoontherapie wordt gegeven als een aanvullende behandeling, maar ook als palliatieve behandeling om de voortgang van de ziekte te remmen en complicaties te voorkomen wanneer de ziekte niet meer te genezen is. Deze therapie wordt voor een deel gegeven door de uroloog en voor een deel door oncoloog. De urologisch oncologieverpleegkundige begeleidt u bij dit traject.

Chemotherapie

Wanneer er uitzaaiingen zijn geconstateerd, is het soms mogelijk om een behandeling met chemotherapie te ondergaan. De uroloog verwijst u hiervoor naar de internist-oncoloog. De oncologieverpleegkundige begeleidt u bij dit traject.

Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke ervaring te geven.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren en gebruik te maken van de verschillende functies op de website.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor u een betere gebruikerservaring krijgt.
Online surfgedrag/reclamecookies
Deze cookies worden enkel ingezet voor het kunnen afspelen van YouTubevideo's via onze website. Er worden dus geen gegevens verzameld voor reclamedoeleinden.

Meer weten