Geriatrisch assesment

Geriatrie gaat verder dan het diagnosticeren en behandelen van oudere patiënten met problemen zoals onbegrepen achteruitgang, mobiliteit- en valproblematiek of geheugenklachten.

Het is bewezen dat het beter is om bij mensen boven de 70 jaar de problemen iet af te wachten. Deze problemen kunnen we juist voorkomen door alvast medische interventies, zorg en ondersteuning te bieden. Dat geeft meer kans op een goede oude dag.

Kwetsbare ouderen

Een goede oude dag betekent voor de meeste mensen zo lang mogelijk zelfstandig functioneren. Ouderen met een groot risico op gezondheidsproblemen die een goede, oude dag bedreigen, noemen we kwetsbaar. Onderzoek wijst uit dat een kwart van de zelfstandig, thuiswonende 70 plussers kwetsbaar is, dit zijn dan vooral vrouwen, armen, alleenstaanden en de heel ouden.

Het meest doorslaggevend bij kwetsbaarheid zijn verschillende chronische aandoeningen en matige tot ernstige bewegingsbeperkingen. Kwetsbaar is niet hetzelfde als ziekte en een kwetsbare oudere kan zelf een prima kwaliteit van leven ervaren. Maar dat iemand nog actief is in de buurt of als vrijwilliger wil nog niet zeggen dat er niets met die persoon aan de hand is.

Geriatrisch assesment

Sinds 2011 brengt Gelre ziekenhuizen van iedere patiënt van 70 jaar of ouder de eventuele kwetsbaarheid in kaart. Zo kunnen we op tijd acties inzetten om de verwachten problemen te voorkomen. Het team Geriatrie wil voor Gelre Zutphen bekijken of deze screening ook op diverse poliklinieken geïntroduceerd kan worden, vooral als patiënten mogelijk in het ziekenhuis worden opgenomen. Patiënten die een score hebben die er op wijst dat er problemen te verwachten zijn, krijgen een uitnodiging voor het politraject ‘geriatrisch assesment’. Met behulp van dit assesment kunnen we vervolgens behandel-, zorg- en ondersteuningsplannen maken met als doel patiënten langer zelfstandig te laten functioneren.

Onderdelen van het assesment

  • Een uitgebreid onderzoek (algemeen lichamelijk, orthopedisch, neurologisch en psychiatrisch).
  • Aanvullende onderzoeken (laboratoriumonderzoek, ECG, op indicatie beeldvorming).
  • Nadere inventarisatie van problemen zoals vallen, mobiliteitsstoornissen, uithoudingsvermogen, somberheid en eenzaamheid, verwardheid en geheugenverlies, onderervoeding, de grootte en sterkte van het sociaal netwerk en de mate waarin de mantelzorger (over-) belast wordt.

Op deze manier brengen we de te verwachte gezondheidsproblemen en de bekende, (alsmede de niet zelden tot dan toe onbekende!) onderliggende aandoeningen in kaart.

Wat is de behandeling?

Om problemen vanuit de kwetsbaarheden te voorkomen is allereerst een adequate en geïntegreerde behandeling van onderliggende aandoeningen nodig. Ook het optimaliseren van het medicijngebruik (minder waar het kan, meer waar dat moet, met passende doseringen) hoort hierbij. Voor patiënten die opgenomen gaan worden zijn passende maatregelen van groot belang die acute verwardheid (delier) tijdens de ziekenhuisopname voorkomen. Verder is er aandacht voor advies en beleid rondom meer bewegen (valtraining, conditieverbetering), omgaan met geheugenverlies, voorkomen en behandelen van ondervoeding, stimuleren van sociale contacten en bijv. verhuizen naar een passende woonvorm.

Door in het hele ziekenhuis alert te zijn op de problemen van ouderen en  door hier tijdig en adequaat op in te springen willen we in Gelre ziekenhuizen de zorg voor alle oudere patiënten optimaliseren. Daar hoort ook bij dat patiënten in de kliniek opgenomen kunnen worden. Het streven van de medische staf en de ziekenhuisorganisatie van locatie Zutphen is om dat ook in de locatie Zutphen te gaan realiseren.

Poli-trajecten Geriatrie

  • valpoli (mobiliteitsstoornissen en vallen);
  • geheugenpoli;
  • polyfarmacie poli;
  • geriatrisch assesment;
  • dagklinisch onderzoek: eventueel een combinatie afspraken met bv. ouderenpsychiater of aanvullend beeldvormend onderzoek.

Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke ervaring te geven.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren en gebruik te maken van de verschillende functies op de website.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor u een betere gebruikerservaring krijgt.
Online surfgedrag/reclamecookies
Deze cookies worden enkel ingezet voor het kunnen afspelen van YouTubevideo's via onze website. Er worden dus geen gegevens verzameld voor reclamedoeleinden.

Meer weten