ADHD

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, een aandachtstekortstoornis. ADD is de variant waarbij de hyperactiviteit ontbreekt. Het is gebleken dat mensen die ADD of ADHD hebben ook echt een andere hersenwerking hebben dan andere mensen. Het is geen ziekte, het ligt niet aan de opvoeding, het is wel erfelijk in hoge mate.

Wat is ADHD?

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Een kind met ADHD bezit een niet bij de leeftijd passende aandachtsstoornis, hyperactiviteit en impulsiviteit. Kinderen met ADHD vertonen dus, meer dan andere kinderen, chaotisch en impulsief gedrag.

  • Aandachtsstoornis
    Kinderen met een aandachtsstoornis zijn snel afgeleid (bij het zien van iets nieuws erop af gaan), kunnen niet lang ergens onafgebroken de aandacht bij houden (zijn het speelgoed waar ze mee spelen al snel beu) en zijn onvoldoende alert (niet bedacht op gevaar). Het aandachtstekort bestaat voornamelijk uit een verhoogde afleidbaarheid, een tekort aan onafgebroken aandacht en het hebben van onvoldoende alertheid
  • Hyperactiviteit
    Hyperactiviteit uit zich vaak in motorische onrust (zoals bijvoorbeeld friemelen en spelen met voorwerpen, draaien van het hoofd, wiebelen op een stoel) en overbeweeglijkheid (voortdurend opstaan en rondlopen)
  • Impulsiviteit
    Impulsiviteit komt naar voren in het ongecontroleerde gedrag van kinderen die ongevoelig lijken voor de gevolgen en slechts plezier op korte termijn nastreven. Verder kiezen ADHD-ers vaak voor een te snelle, vaak onjuiste oplossing van een probleem.

De ontwikkelingsstoornis ADHD wordt vaak onderverdeeld in 3 groepen: aandachtsgestoord, hyperactief-impulsief en een combinatie van deze twee.

Wat is de oorzaak van ADHD?

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat ADHD ontstaat door een combinatie van verschillende factoren. Zo spelen erfelijkheid, ontwikkeling van de hersenen maar ook de sociale omgeving een rol bij de vorming van ADHD. De oorzaak van ADHD ligt in een samenspel van deze factoren.
 
Doordat ook de sociale omgeving een rol speelt bij het ontstaan van ADHD kunnen, door het optimaliseren van deze omgeving (structuur bieden!) de gevolgen van de stoornis voor een deel opgevangen worden. Dat wil zeggen dat de omgeving, ouders en school, de gevolgen van ADHD positief kunnen beïnvloeden. Je kunt je kind dus helpen.

Daarbij is het natuurlijk wel van belang dat je er als ouders zo snel mogelijk achter komt als je kind deze aandoening heeft. Een vroegtijdige diagnose voorkomt dat een kind overvraagd wordt en daardoor een ontwikkelingsachterstand oploopt.

Vergoeding

De kosten van de zorg voor ADHD behandeling door de kinderartsen valt onder de Jeugdwet. Uw gemeente is hiervoor verantwoordelijk.
Wij dienen daarom bij uw gemeente een aanvraag in voor vergoeding van deze ADHD zorg. U hoeft hiervoor niets te doen.

 

Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke ervaring te geven.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren en gebruik te maken van de verschillende functies op de website.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor u een betere gebruikerservaring krijgt.
Online surfgedrag/reclamecookies
Deze cookies worden enkel ingezet voor het kunnen afspelen van YouTubevideo's via onze website. Er worden dus geen gegevens verzameld voor reclamedoeleinden.

Meer weten