Overgewicht (obesitas) bij kinderen – Aandoeningen │ Gelre ziekenhuizen | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Overgewicht (obesitas) bij kinderen

Net als bij volwassenen kan er bij kinderen sprake zijn van obesitas (ernstig overgewicht). Het kind heeft dan te veel lichaamsvet. Obesitas bij kinderen geeft een verhoogd risico op ernstige ziekten en psychologische klachten.

Bij volwassenen bepalen we overgewicht met behulp van de Body Mass Index (BMI: gewicht/ lengte²). We spreken van obesitas wanneer deze index hoger is dan 30. Bij kinderen gelden echter andere waarden voor BMI ; ze verschillen per geslacht en leeftijd.

Hoe ontstaat kinderobesitas?

Obesitas heeft vaak verschillende oorzaken. Eenvoudig gezegd ontstaat overgewicht meestal door een combinatie van (langdurig) te veel eten en te weinig bewegen.

Welke klachten veroorzaakt obesitas?

Overgewicht kan ernstige gevolgen hebben voor uw kind. Denk aan gewrichtsklachten, ademhalingsproblemen tijdens de slaap, een hoog cholesterolgehalte, een hoge bloeddruk en een verhoogd risico op diabetes.
Kinderen kunnen ook psychische klachten krijgen door ernstig overgewicht. Bijvoorbeeld een negatief zelfbeeld of gepest worden. Dat kan leiden tot somberheid, eenzaamheid en leerproblemen.

Mijn kind heeft obesitas, wat nu?

Lees meer


Complementary Content
${loading}
Scroll