Wegrakingen – Aandoeningen | Gelre ziekenhuizen | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Wegrakingen

Bij een wegraking verliest u korte tijd (1 of 2 minuten) het bewustzijn. Hierbij kunt u denken aan flauwvallen waarvoor verschillende oorzaken kunnen zijn.

Hoe ontstaan wegrakingen?

Er zijn verschillende oorzaken bekend. Vaak ontstaat een wegraking door:

 • Syncope/flauwvallen; uw hersenen krijgen dan korte tijd te weinig bloed
 • Epilepsie; u krijgt een epileptische aanval – dat is een abnormale ontlading van zenuwcellen in de hersenen
 • Psychische wegrakingen bij stress; u raakt hevig emotioneel opgewonden

Voor artsen is het vaak moeilijk om de precieze oorzaak te vinden, omdat ze de patiënt zien op het moment dat de korte bewusteloosheid al voorbij is en de klachten weg zijn.

Welke klachten veroorzaken wegrakingen?

De klachten bestaan uit een aanval van bewusteloosheid. Vaak zakt u tijdens zo’n aanval in elkaar wat voor verwondingen of gevaarlijke situaties kan zorgen.

Wat zijn symptomen van een wegraking?

De symptomen van een wegraking zijn afhankelijk van de oorzaak. Soms ontstaat de bewusteloosheid heel plotseling en soms zijn er duidelijk klachten die kunnen wijzen op een naderende wegraking.

 • Symptomen bij flauwvallen, door te lage bloedtoevoer naar de hersenen
  • De eerste symptomen zijn meestal misselijkheid, zweten en bleek zien.
  • Daarna ervaren mensen een vreemd gevoel in het hoofd. Dit gevoel kan ook optreden bij (te) snel opstaan.
  • Als de bloeddrukdaling doorzet kan het u zwart voor de ogen worden en lijken geluiden van een afstand te komen.
  • Oorsuizen kan ook voorkomen.
  • Uiteindelijk kunt u het bewustzijn verliezen en ‘flauwvallen’.

 • Symptomen bij een andere oorzaak
  Elke oorzaak van een wegraking heeft zijn eigen symptomen. Daarom zullen we u heel gedetailleerd vragen hoe de gebeurtenissen waren rondom uw wegraking(en). Ook adviseren we u iemand mee te namen naar ons gesprek, die uw wegraking(en) heeft gezien.

Ons onderzoek naar uw wegraking(en)

Het belangrijkste om een goede diagnose te kunnen stellen, is een nauwkeurig verslag van wat er precies is gebeurd tijdens de wegraking. Vaak is het nodig dat er iemand meekomt die de wegraking heeft gezien, omdat de patiënt zelf bewusteloos is geweest en over belangrijke verschijnselen niet kan vertellen.

Wat voor extra onderzoek naar uw wegraking(en) nodig is, hangt af van welke kant het daarna opgaat. Een vervolgstap kan zijn: onderzoek door een cardioloog of bijvoorbeeld een onderzoek om te proberen een aanval daadwerkelijk op te wekken: de kanteltafeltest.

Complementary Content
${loading}
Scroll