Delier | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Delier

Een delier (ook wel delerium genoemd) is een plotselinge verwardheid die vooral voorkomt bij ouderen. Deze verwardheid is tijdelijk. Een delier ontwikkelt zich in korte tijd – meestal in enkele uren tot enkele dagen – en heeft altijd een lichamelijke oorzaak.

Hoe ontstaat de plotselinge verwardheid?

Bij een delier is uw lichaam ontregeld. Dat kan vele oorzaken hebben, zoals:

 • een ziekte zoals een infectie
 • een operatie
 • stoornissen in de stofwisseling of hormonen
 • medicijngebruik (bijvoorbeeld tegen de pijn)
 • stress, angst of te weinig slaap
 • te veel alcohol, of juist stoppen met drinken
 • te weinig eten of drinken
 • problemen met plassen of obstipatie

Wie heeft er kans om een delier krijgen?

U heeft meer kans op een delier als u:

 • een hoge leeftijd heeft
 • dement bent
 • psychische stoornissen heeft (gehad)
 • eerder een delier heeft gehad
 • problemen heeft met zien of horen

Hoe herken ik een delier?

De verschijnselen van een delier kunnen sterk wisselen en in korte tijd weer veranderen. Een delier herkent u aan verschillende dingen. Niet alle verschijnselen hoeven gelijktijdig voor te komen:

 • U heeft moeite om de aandacht erbij te houden, bent snel afgeleid en minder helder. Ook kan het dat u steeds in slaap valt.
 • U bent vergeetachtig en weet niet meer goed waar u bent. Soms herkent u goede bekenden niet meer.
 • U kunt de werkelijkheid anders ervaren. Ook hoort of ziet u dingen die er niet zijn. U denkt traag en onlogisch en spreekt soms wartaal.
 • Uw stemming en gedrag veranderen. U kunt boos, angstig, verdrietig of radeloos zijn. Soms zelfs agressief en achterdochtig, of juist overdreven vrolijk of onverschillig. Ook kunt u onrustig en beweeglijk zijn, of juist erg passief en traag.

Wat als ik een delier krijg?

Als u vermoedt dat u een delier krijgt, meld dit dan direct bij uw huisarts. Als er sprake is van een delier, probeert onze arts zo snel mogelijk de oorzaken van de acuut opgetreden verwardheid vast te stellen en deze te behandelen. Het kan zinvol zijn om u medicijnen te geven om de verschijnselen te verminderen. Als het nodig is, geven wij de familie tips hoe zij het beste met u om kunnen gaan. Na een delier is er een risico op herhaling bij een volgende ziekteperiode.

Complementary Content
${loading}
Scroll