Aangeboren hartziekten – Aandoeningen | Gelre Ziekenhuizen | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Aangeboren hartziekten

We spreken van aangeboren hartziekten als het hart en de bloedvaten bij de geboorte niet goed zijn aangelegd. Hierdoor kunnen ze de bloedsomloop niet goed in beweging houden.

Hoe ontstaan aangeboren hartafwijkingen?

Aangeboren hartafwijkingen ontstaan als een baby nog een embryo is: in die periode worden het hart en de bloedvaten gevormd. Een aangeboren hartziekte kan door verschillende dingen komen. Bijvoorbeeld erfelijke aanleg, giftige stoffen of infecties. Een klein foutje in de aanlegfase kan grote gevolgen hebben. Er zijn verschillende afwijkingen die kunnen voorkomen, zoals:

  • Een gaatje in het tussenschot van de hartkamers. Dit heet ventrikelseptumdefect (VSD).
  • Een gaatje in het tussenschot van de boezems van het hart. Dit heet atriumseptumdefect (ASD).
  • Tetralogie van Fallot
  • Coarctatie van de aorta
  • Syndroom van Marfan

Hoe wordt een aangeboren hartziekte ontdekt?
Meestal wordt een aangeboren hartafwijking ontdekt in het eerste levensjaar van een kind. Soms zelfs al kort na de geboorte, bijvoorbeeld omdat de baby opvallend blauw en kortademig is. Een aangeboren hartziekte kan ook op latere leeftijd worden ontdekt. Bekende symptomen zijn langdurige moeheid en kortademigheid. Bij volwassenen wordt een aangeboren hartziekte vaak ontdekt via een echocardiografie.

Ik heb een aangeboren hartziekte, wat nu?

Is bij u een aangeboren hartziekte vastgesteld? Dan kan een behandeling nodig zijn. Deze behandeling is afhankelijk van het type aandoening.

Complementary Content
${loading}
Scroll