Tetralogie van Fallot – Aandoeningen | Gelre Ziekenhuizen | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Tetralogie van Fallot

Tetralogie van Fallot is een aangeboren hartafwijking waardoor het lichaam te weinig zuurstof krijgt.

Hoe ontstaat de tetralogie van Fallot?

Bij de ontwikkeling van het hart zijn hartafwijkingen ontstaan die voortvloeit uit een verkeerd aangelegd tussenschot tussen de hartkamers: een ventrikelseptumdefect (VSD). Het gaat om:

  • Een vernauwing in de longslagader voor de longslagaderklep
  • Een scheef geplaatste aorta
  • Een verdikte hartspier doordat uw hart extra moet werken

Welke klachten veroorzaakt de tetralogie van Fallot?

Door tetralogie van Fallot krijgt uw lichaam te weinig zuurstof. De ernst van de afwijkingen verschilt per persoon. Daarom zijn de symptomen ook heel verschillend. Sommige kinderen krijgen blauwe nagels of worden blauw bij grote inspanning. Andere kinderen zien altijd blauw en kunnen zich nauwelijks inspannen. Kinderen met tetralogie van Fallot kunnen een aanval krijgen: dit is een soort kramp van het vernauwde deel van de rechterkamer. Uw kind is dan onrustig en haalt stotend adem.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De arts stelt een diagnose met behulp van een echocardiografie. Daarna wordt meestal ook een hartkatheterisatie en soms een MRI-scan gedaan.

Openhartoperatie

Tegenwoordig wordt tetralogie van Fallot behandeld door een openhartoperatie, waarin de vernauwing in de longslagader wijder wordt gemaakt en het gat in de kamerwand gedicht. De operatie wordt bij voorkeur uitgevoerd in het eerste levensjaar. Dan is de schade nog beperkt en heeft de hartspier nog weinig te verduren gehad. Na de operatie is er een vrijwel normale levensverwachting. Wel blijft behandeling noodzakelijk en is er een verhoogd risico op endocarditis en klepgebreken.

Complementary Content
${loading}
Scroll