Hypothyreoïdie (langzaam werkende schildklier) | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Hypothyreoïdie (langzaam werkende schildklier)

Uw schildklier maakt hormonen aan die de stofwisseling stimuleren. Dit zijn thyroxine en tri-joodthyronine. Bij hypothyreoïdie werkt uw schildklier minder hard of helemaal niet. Daardoor heeft u te weinig schildklierhormonen en is uw stofwisseling trager. De schildklier kan ook te snel werken. Dit noemen we hyperthyreoïdie.

Hoe ontstaat hypothyreoïdie?

Het tekort aan schildklierhormoon kan verschillende oorzaken hebben. 

 • U heeft een aandoening waardoor uw schildklier zelf niet genoeg schildklierhormonen kan maken. Voorbeelden hiervan zijn de ziekte van Hashimoto (een auto-immuunziekte) een schildklierontsteking of congenitale hypothyreoïdie (een aangeboren afwijking).
 • U heeft een aandoening aan de hypofyse die ervoor zorgt dat uw schildklier langzamer werkt.
 • U heeft een aandoening aan de hypothalamus die de werking van de hypofyse vertraagt. Hierdoor werkt ook uw schildklier trager.
 • U krijgt een behandeling waardoor uw jodiumhuishouding is verstoord, bijvoorbeeld: een behandeling met radioactief jodium of jodiumhoudende medicijnen
 • U krijgt via uw voeding te weinig jodium binnen. Jodium is essentieel voor de aanmaak van schildklierhormonen. In Nederland komt dit heel weinig voor, omdat wij gejodeerd keukenzout gebruiken (JoZo).

Klachten bij hypothyreoïdie

Een typisch verschijnsel bij een traag werkende schildklier is myxoedeem: hierbij heeft u vochtophopingen in uw huid. Verder kunt u veel verschillende klachten krijgen, zoals:

 • vermoeidheid
 • het vaak koud hebben
 • droge bleekgele huid
 • traagheid in denken en handelen, concentratiestoornissen
 • haaruitval of broos haar
 • lagere, hese en krakende stem
 • gewichtstoename
 • een ontregelde menstruatiecyclus bij vrouwen
 • spier- en gewrichtspijn
 • hartklachten

U heeft een traag werkende schildklier, wat nu?

Op basis van uw klachten, het lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek stelt onze arts vast of bij u sprake is van een te traag werkende schildklier en welke behandelmogelijkheden er zijn.

Complementary Content
${loading}
Scroll