ADHD bij kinderen | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

ADHD bij kinderen

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Dit is een aandachtsstoornis. Kinderen met ADHD hebben een hersenwerking die afwijkt van andere kinderen. ADHD is geen ziekte. Het ligt ook niet aan de opvoeding. Wel is het erfelijk. ADHD wordt meestal al ontdekt op kinderleeftijd.

Welke kenmerken heeft een kind met ADHD?

Een kind met ADHD vertoont chaotisch en impulsief gedrag, meer dan andere kinderen. Kinderen met ADHD worden vaak onderverdeeld in 3 groepen: 

  1. Aandachtsgestoord
    Kinderen met een aandachtsstoornis zijn snel afgeleid. Als ze iets nieuws zien, gaan ze erop af. Ze kunnen niet lang ergens hun aandacht bij houden. Ook zijn ze onvoldoende alert: ze zien geen gevaar.
  2. Hyperactief-impulsief
    Een hyperactief kind is motorisch onrustig: stilzitten is een uitdaging. Impulsiviteit uit zich in ongecontroleerd gedrag bij het kind. Ook lijkt het kind ongevoelig voor de gevolgen van zijn gedrag en kijkt het vaak naar de korte termijn wanneer ze plezier hebben. Verder kiezen ADHD’ers vaak voor een te snelle (onjuiste) oplossing van een probleem.
  3. Een combinatie van aandachtsgestoord en hyperactief-impulsief

Hoe ontstaat ADHD?

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat ADHD ontstaat door een combinatie van factoren. Erfelijkheid, de ontwikkeling van de hersenen en de sociale omgeving spelen een rol bij de vorming van ADHD. Als je deze omgeving kunt optimaliseren, kunnen de gevolgen van de stoornis voor een deel worden opgevangen. Vaak zijn kinderen met ADHD gebaat bij structuur in hun leven. Daarnaast is het van belang dat een kind al vroeg de diagnose krijgt. Zo voorkom je dat je een kind overvraagt en het een ontwikkelingsachterstand oploopt.

In ons ziekenhuis doen wij geen onderzoek naar ADHD. Uw kind kan wel bij ons terecht voor een behandeling als hij de diagnose ADHD heeft gekregen via extern psychologisch onderzoek.

Complementary Content
${loading}
Scroll