Congenitale hypothyreoïdie – Aandoeningen | Gelre Ziekenhuizen | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Congenitale hypothyreoïdie

Congenitale hypothyreoïdie (CHT) is een aangeboren aandoening van de schildklier. Bij CHT is de schildklier meestal niet gevormd of maar voor een deel. De schildklier hoort schildklierhormoon te maken. Maar bij CHT gebeurt dit niet of te weinig. Daardoor groeit een baby niet (voldoende) en ontwikkelt zich niet goed.

Welke klachten ontstaan door congenitale hypothyreoïdie?

Baby’s kunnen door onvoldoende of afwezigheid van het schildklierhormoon o.a. de volgende klachten vertonen:

  • traag drinken, soms overgeven, sloomheid, weinig huilen
  • een lage, diepe stem
  • bol gezichtje met zwelling rond de ogen
  • langdurig geel zien (icterus prolongatus)
  • opgezette buik
  • droge huid en perifere cyanose
  • lijden aan obstipatie
  • navelbreuk

Hoe stellen wij vast of uw baby congenitale hypothyreoïdie heeft?

Uw baby krijgt een hielprik om vast te stellen of de schildklier aanwezig is en goed werkt. In het afgenomen bloed kunnen we ook zien wat het gehalte schildklierhormoon (thyroxine) is. Als we de aandoening vroeg ontdekken, kunnen kinderen er goed mee leven en ontwikkelen ze zich normaal. De behandeling bestaat uit een levenslange toediening van thyroxine-substitutie.


Complementary Content
${loading}
Scroll