Psychomotorische retardatie – Aandoeningen | Gelre ziekenhuizen | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Psychomotorische retardatie

Als de lichamelijke en verstandelijke ontwikkeling duidelijk (veel) trager verloopt dan bij kinderen van dezelfde leeftijd, spreken we van psychomotorische retardatie. Denk hierbij aan de gebaren, de gezichtsuitdrukking, de manier van bewegen en de manier waarop uw kind spreekt. Naast het lichamelijke (motorische) deel, gaat het ook over de verstandelijke ontwikkeling. Denk aan het herkennen en laten zien van emoties.  

Welke klachten veroorzaakt psychomotore retardatie?

Het is belangrijk om klachten en problemen op tijd te ontdekken en te behandelen. Als u op tijd deskundige hulp vraagt, voorkomt u vaak dat er emotionele- en gedragsproblemen ontstaan. Klachten die veel voorkomen zijn:

  • Problemen met eten en drinken, omdat afbijten, kauwen of een beker vastpakken niet goed lukken.
  • Problemen met spraak- en taalontwikkeling. Soms praat uw kind wel, maar is onverstaanbaar. Bepaalde klankcombinaties zijn dan wel herkenbaar, die uw kind steeds herhaalt in bepaalde situaties.
  • Niet begrijpen wat er in de omgeving gebeurt en wat er gezegd wordt.

Soms kan uw kind alleen met gelaatsuitdrukkingen iets aan de omgeving duidelijk maken.

Mijn kind heeft een ontwikkelingsachterstand, wat nu?

Uw huisarts verwijst u door naar de kinderarts in Gelre ziekenhuizen. Op basis van een onderzoek maken we samen met u een behandelplan

Complementary Content
${loading}
Scroll