Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven als genezing van de ziekte niet meer mogelijk is. Soms kan de ziekte nog worden afgeremd en duurt deze periode nog jaren. Maar het kan ook korter duren, zoals enkele maanden of soms slechts dagen.

Wat is palliatieve zorg?

Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is u en uw naasten een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te geven. Belangrijk is een goede symptoombestrijding, bijvoorbeeld het behandelen van pijn, misselijkheid, benauwdheid, slaapproblemen, jeuk, verwardheid en andere klachten. Ook is in de palliatieve zorg veel aandacht voor psychische, sociale en spirituele aspecten, zowel bij uzelf als bij uw naasten.
Daarnaast is het belangrijk om vooruit te kijken naar wat mogelijk kan gebeuren, daarop voorbereid te zijn en beslissingen samen te nemen. Daarom adviseren wij u tijdig met uw behandelend arts en huisarts te praten over uw wensen, verwachtingen en grenzen in de behandelingen rondom uw levenseinde.

Consult Palliatief Advies Team

Gelre ziekenhuizen beschikt over een Palliatief Advies Team (PAT) dat bestaat uit ervaren en gespecialiseerde zorgverleners vanuit verschillende disciplines. Dit team kan om advies gevraagd worden door elke behandelaar in Gelre ziekenhuizen bij begeleiding van u en uw naasten en bij klachten die kunnen optreden. De verpleegkundig specialist van het Team is het vaste gezicht voor u. Het Palliatief Advies Team neemt de zorg niet over, maar brengt advies uit aan uw behandelend arts.

De verschillende disciplines in het Palliatief Advies Team zijn verpleegkundig specialisten, internist-oncologen, internist-hematologen, klinisch geriaters, longartsen, anesthesiologen, neurologen, cardiologen, psychologen en geestelijk verzorgers. Voor specifieke vragen wordt een beroep gedaan op andere zorgverleners binnen of buiten Gelre ziekenhuizen, zoals de radiotherapeut, maatschappelijk werker, transferverpleegkundige, apotheker, diëtist of fysiotherapeut. Daarnaast participeren zorgverleners uit de eerste lijn in het Palliatief Advies Team zoals een huisarts, specialist ouderengeneeskunde en hospice arts.
De verpleegkundig specialist van het Team is het vaste gezicht voor u.

Wat kan het Palliatief Advies Team onder andere voor u doen?

  • Klachten zoals pijn, benauwdheid, verwardheid, misselijkheid, vermoeidheid, darmafsluiting, jeuk of de hik bestrijden.
  • Advies geven bij psychosociale zorgen en problemen.
  • Advies geven bij levensvragen of existentiële problemen.
  • Ondersteuning bieden bij belangrijke beslissingen die u moet nemen, zoals de vraag of u doorgaat met de behandeling of juist niet.
  • Ondersteuning bieden bij het kenbaar maken van uw wensen over wat te doen bij verdere achteruitgang van uw situatie.
  • Meedenken over hoe u uw leven wilt afsluiten en waardig kunt sterven op de plek waar u dat graag zou willen.
  • Informatie geven over palliatieve sedatie en euthanasie.
  • Informatie geven over de zorgmogelijkheden in het ziekenhuis en van thuiszorg, hospicevoorzieningen of zorg in andere instellingen

Uw huisarts wordt op de hoogte gebracht via een brief met daarin de adviezen zoals die ook met u en uw behandelend arts zijn besproken. Na uw ontslag uit het ziekenhuis wordt uw huisarts ook actief betrokken bij de verdere zorg en begeleiding. Bij ontslag naar een hospice of verpleeghuis neemt de hospice-arts of de specialist ouderengeneeskunde van het verpleeghuis de behandeling soms van uw huisarts over.

Vragen en meer informatie

Heeft u vragen over palliatieve zorg en wat dit voor u kan betekenen? Stel deze dan altijd aan uw huisarts, uw behandelend arts, de zaalarts of de verpleegkundige.
Meer informatie kunt u ook vinden op:

Downloads

  • Niet meer beter worden en palliatieve zorg (PACO-517) Download

Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke ervaring te geven.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren en gebruik te maken van de verschillende functies op de website.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor u een betere gebruikerservaring krijgt.
Online surfgedrag/reclamecookies
Deze cookies worden enkel ingezet voor het kunnen afspelen van YouTubevideo's via onze website. Er worden dus geen gegevens verzameld voor reclamedoeleinden.

Meer weten