Team Ondersteunende en Palliatieve zorg (TOP) | Gelre ziekenhuizen
Zorg beter voor elkaar

Team Ondersteunende en Palliatieve zorg (TOP)

Gelre ziekenhuizen beschikt over een Team Ondersteunende en Palliatieve zorg (TOP) dat om advies gevraagd kan worden voor begeleiding van u en uw naasten gedurende de gehele palliatieve fase. De Verpleegkundig Specialist (VS)/ Physician Assistant (PA) van het TOP is het vaste aanspreekpunt voor u. Verder bestaat het TOP uit verschillende medisch specialisten en andere disciplines als geestelijk verzorgers, psychologen enzovoort. Het team werkt nauw samen met huisartsen, verpleeghuisartsen en hospice artsen.

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die een ongeneeslijke ziekte hebben. Die ziekte kan kanker zijn, maar bijvoorbeeld ook hartfalen, COPD, dementie of een neurologische ziekte. De periode waarin palliatieve zorg verleend wordt verschilt van persoon tot persoon en kan uiteenlopen van enkele weken tot vele jaren.

Als genezing niet meer mogelijk is, richt de zorg van Gelre ziekenhuizen zich op het afremmen van de ziekte en/of het verminderen of voorkomen van klachten. Daarbij ligt de nadruk op de kwaliteit van leven. Dit noemen we ondersteunende en palliatieve zorg.

Afspraak

Uw behandelend arts, zaalarts, VS/PA of verpleegkundige kan een consult van het TOP aanvragen. Het TOP neemt de zorg niet over, maar brengt advies uit aan de aanvrager van het consult. Als het TOP betrokken is bij uw behandeling brengen zij uw huisarts op de hoogte via een brief met daarin de adviezen zoals die ook met u en uw behandelend arts zijn besproken.

Samen met de patiënt en naasten op zoek naar wat echt belangrijk is in de laatste fase van het leven.

“Door het verkennen van behandelwensen en –grenzen kunnen patiënten geïnformeerde en realistische keuzes maken die passen bij hun individuele situatie. Samen met de patiënt en naasten gaan we op zoek naar wat echt belangrijk is in de laatste fase van het leven, hoe lang of kort dit ook duurt. Hoe staat iemand in het leven, waar beleeft hij/zij plezier aan, wat geeft hem/haar steun?” – Annelies van Zandbergen, Verpleegkundig Specialist TOP

Contact met Team Ondersteunende en Palliatieve zorg (TOP)?

Hebt u vragen voor/over het Team Ondersteunende en Palliatieve zorg? Kijk dan eerst hier onder bij de veel gestelde vragen. Ook kunt u voor meer informatie over palliatieve zorg terecht op de websites die hier onder genoemd worden. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met het Team Ondersteunende en Palliatieve zorg.

TOP Gelre Apeldoorn

Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag van 8:30 12:00 uur en van 13:00 16:00 uur.

Bel 055 581 83 98 of mail naar top@gelre.nl.

TOP Gelre Zutphen

Maandag, woensdag en donderdag van 8:30 12:00 uur en van 13:00 16:00 uur.

Bel 0575 59 23 01 of mail naar top@gelre.nl.

Veel gestelde vragen over Palliatieve zorg

Patiënten die palliatieve zorg krijgen zijn vaak minder somber en angstig. Ook hebben zij minder last van andere klachten en problemen. Zij hebben een betere kwaliteit van leven en hoeven minder vaak (plotseling) naar het ziekenhuis.

Palliatieve zorg start als u niet meer beter wordt. De (medische) behandeling is niet meer gericht op genezen, maar op voorkomen en verlichten van klachten en problemen. Palliatieve zorg krijgt u tot en met het overlijden, daarna blijft er aandacht voor uw naasten.

U kunt overal palliatieve zorg krijgen: thuis, in het ziekenhuis, in het verpleeghuis, in een andere instelling of in een hospice. Bespreek dit met uw (huis)arts of (wijk)verpleegkundige.

De kosten van (huis)artsen, wijkverpleging, ziekenhuis, medicijnen en hulpmiddelen krijgt u vergoed. Wie betaalt hangt af van uw situatie. Er zijn ook kosten die u zelf moet betalen, bijvoorbeeld eigen bijdragen, eigen risico en andere kosten die niet vanuit de basisverzekering geregeld zijn, zoals verblijf in een hospice.

Nee, palliatieve zorg richt zich op de kwaliteit van leven van patiënt en naasten. Palliatieve sedatie kan hier een onderdeel van zijn.

Bij palliatieve sedatie krijgt u via een injectie of infuus medicijnen waarvan u gaat slapen (diepe sedatie) of soezerig wordt. Dit wordt toegepast als de (huis)arts verwacht dat u binnen twee weken overlijdt en u veel last hebt van bijvoorbeeld pijn, benauwdheid of onrust, die niet op een andere manier op te lossen is. Doordat u suf bent of slaapt, heeft u geen last meer van die klachten.

Krijgt u sondevoeding of een infuus? Dan wordt dit vaak gestopt, net als medicatie die niet direct dient voor behandeling van uw klachten.

Als u palliatieve sedatie krijgt en overlijdt, dan overlijdt u niet door de sedatie of een tekort aan vocht of voeding. U overlijdt door de ziekte die u heeft: het is een natuurlijk overlijden.

Meer weten?

Via onderstaande websites leest u meer informatie.

  • Ikwilmetjepraten. Tips voor een gesprek over uw wensen in de laatste fase van uw leven. Ook vindt u er films met persoonlijke verhalen.
  • Pharos. In gesprek over leven en dood: films over gesprekken over de laatste levensfase met Antilliaanse, Chinese, Turkse en Marokkaanse migranten.
  • De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, voor informatie en schriftelijke wilsverklaringen.
  • Palliaterm: biedt intensieve terminale zorg aan mensen die graag in hun eigen omgeving willen sterven.
  • Mantelzorgbalans: platform met oefeningen en informatie voor mantelzorgers van een ongeneeslijk zieke naaste, om meer balans in hun leven te krijgen.
Complementary Content
${loading}
Scroll